Miljöpartiet vill att kommunens skolor och bibliotek ska hbtq-certifieras. Foto: Jonas Carlsson

MP vill se fler hbtq-certifierade skolor i Järfälla

Hbtq-certifiera kommunens alla förskolor, skolor och bibliotek. Det föreslår Miljöpartiet i Järfälla.

  • Publicerad 16:49, 21 nov 2019

Sedan tidigare är Järfälla gymnasium en hbtq-certifierad skola. Nu vill Miljöpartiet i kommunen att alla för- och grundskolor, samt bibliotek, ska få samma certifiering.

Fullmäktigeledamoten Patric Andersson (MP) har författat motionen, och menar att det är ett sätt för kommunens verksamheter att gå från ord till metod:

– Det tar upp frågan om värdegrund mer direkt, och personalgruppen får ett gemensamt språk att prata om de här frågorna på. Istället för att man har en policy som blir liggande i en hylla, säger han.

Certifiering kan bli dyr affär

För att en verksamhet ska hbtq-certifieras krävs en utbildning, som ges av RFSL och som tar cirka fem månader.

Utbildningen går ut på att anställda, exempelvis i ett företag eller en skola, lär sig om till exempel bemötande. När utbildningen är klar ska en handlingsplan tas fram.

80 procent av de anställda måste ha genomgått utbildningen för att verksamheten ska certifieras. Själva certifieringen gäller sedan i totalt tre år.

Järfälla gymnasium beviljades drygt en halv miljon kronor från kommunens kompetensnämnd för att genomföra utbildningen.

Har ni räknat på kostnaden att hbtq-certifiera kommunens alla skolor och bibliotek?

– Nej vi vet inte exakt hur många det rör sig om. Att göra allt samtidigt finns det ingen budget för, men jag tänker att om man tar en skola i taget, så är vi väl klara om cirka 15 år, säger Patric Andersson.

Förslaget är ännu bara en motion, och måste remitteras till en förvaltning för behandling, innan de kan lägga fram ett konkret förslag till kommunfullmäktige att ta ställning till.

Stockholm Direkt