Till vänster: Anders Abel (MP). Till höger: Tunnelarbete i projektet Förbifart Stockholm. Foto: Stefan Tell/Sven Jirby

MP vill spränga cykeltunnel under skogen

Tvärförbindelse Södertörn planeras gå i tunnel under Flemingsbergsskogen. Men cyklisterna får nöja sig med att ta den långa vägen runt hela skogen, enligt Trafikverkets plan. Nu vill Miljöpartiet i Huddinge att cyklisterna får en egen tunnel.

  • Publicerad 13:05, 4 dec 2018

Motorvägen Tvärförbindelse Södertörn som planeras mellan Haninge och Vårby borde inte alls byggas, anser Anders Abel (MP), kommunfullmäktigeledamot i Huddinge. Men han tycker ändå att det finns en bra sak med satsningen: Att det även ska byggas en separat gång- och cykelväg längs med hela sträckan.

Däremot tycker han att Trafikverket har planerat cykelvägen helt fel. Ett av de största problemen: Medan biltrafiken får en 3,5 kilometer lång biltunnel under Flemingsbergsskogen måste cyklisterna ta en lång omväg runt skogen via Huddinge centrum och Storängsleden.

– Om det finns pengar för att dra bilvägen i en tunnel så måste även cykelvägen kunna få kosta. Om cykelvägen är längre och sämre än motsvarande bilväg gör det att fler väljer bilen, säger han.

Cyklister kritiserar Tvärförbindelse Södertörn

Pendlare tappar tio minuter

Även hans politiska motståndare Malin Danielsson (L), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, tycker att en omväg runt skogen är fel väg att gå.

– De som cykelpendlar kommer tappa tio minuter. Det är rätt mycket om det blir 40 istället för 30 minuter till jobbet, säger hon.

Men till skillnad från Abel, tycker hon att man borde dra cykelvägen genom naturreservatet ovan mark.

Gröna strecket markerar cykelvägen. I den röda cirkeln ser man hur den tar en omväg norrut. Foto: Trafikverket/Krister Isaksson

Nej till cykelväg i skogen

Det är en idé som kommunen har försökt sälja in hos Trafikverket under en längre tid, men hittills utan framgång. Förra gången den här motorvägen planerades, då under namnet Södertörnsleden, föll hela projektet eftersom man inte klarade miljökraven. Då var nämligen tanken att motorvägen skulle gå genom Flemingsbergsskogen.

Trots det är Malin Danielsson hoppfull.

– Jag förstår att en fyrfilig motorväg inte är förenlig med miljökraven, men det borde en cykelväg kunna vara. Vi har gång- och cykelvägar i andra naturreservat. Det skulle också göra det lättare för personer på cykel eller i rullstol att ta sig ut i skogen för rekreation, säger hon.

Men enligt Ida Fagerström, projektledare på Trafikverket, kommer det inte att bli någon cykelväg genom Flemingsbergsskogen.

Nya kartor: Här ska Tvärförbindelsen dras

"Inte tryggt med tunnel"

– Vi har utrett flera olika alternativ, men det är Länsstyrelsen som fäller avgörandet och de har tydligt sagt att det inte får gå igenom naturreservatet.

I Länsstyrelsens yttrande står det att en gång- och cykelväg genom Flemingsbergsskogen "skulle medföra för stora skador på områdets värden för naturvård och friluftsliv".

En cykeltunnel är inte heller en del av Trafikverkets planer.

– Det skulle krävas att man bygger en separat tunnel, eftersom det inte är hälsosamt att cykla i samma tunnel som biltrafiken. Det skapar heller inte trygghet att cykla ensam i en tre kilometer lång tunnel.

Abel tror dock att det går att lösa.

– Den faktiska säkerheten blir bra, bättre än längs föreslagen sträckning via Storängsleden. Upplevd otrygghet kan bemötas med smart design, till exempel en glasvägg mot bilvägen.

Vad skulle få dig att börja cykelpendla?

Foto: Claudio Britos

Kristoffer Arvidsson, Hörningsnäs:

– Det beror på väder och vind och sånt. Lite mindre bilar skulle inte skada. Jag skulle inte vilja cykla varje dag längs med Huddingevägen, det är för mycket avgaser. Då väljer jag hellre småvägar.

Foto: Claudio Britos

Rebecca Björkman, Vistaberg:

– Det verkar krångligt att cykla till stan där jag jobbar. En rakare och snabbare cykelväg skulle jag ge tummen upp för!

Foto: Claudio Britos

Sandra Storm, Vistaberg:

– Jag jobbar i stan och är för feg för att cykla där inne med all trafik. Men om jag hade jobbat i typ Älvsjö så hade jag nog börjat ta cykeln.