Högalidsgatan på Södermalm kan bli aktuell för ny bebyggelse, enligt ett nytt detaljplaneförslag. Men då kan delar av muren till höger först behöva rivas. Foto: Stockholms stad

Mur försvårar bostadsbygge på Södermalm

Staden vill bygga 300 bostäder i Högalid på Södermalm. Men först kan delar av en kulturhistoriskt värdefull naturstensmur behöva rivas.

  • Publicerad 16:19, 19 apr 2018

I slutet av mars klubbade stadsbyggnadsnämnden startskottet för detaljplanearbetet med byggplanerna i Högalid. Projektet omfattar hyresrätter, bostadsrätter, seniorbostäder och vårdbostäder.

Mellan 200-250 av de totalt 300 bostäderna planeras inom kvarteret Yxan 4. Planansökan kommer från stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus, som driver äldreboende och seniorboenden i området.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Ett annat syfte med planförslaget är att tydligare binda samman området med Söder Mälarstrand.

– Vi vill göra stråket mellan Högalidsområdet och Söder Mälarstrand mer tillgängligt. Ett sätt att binda ihop platserna kan vara att tillföra bostäder och lokaler med entréer, främst mot Högalidsgatan, säger Fredrik Meurling, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret, och fortsätter:

– Högalidsgatan är ju i dag tom på verksamheter, men med bostäder och lokaler längs gatan skapar man en mer levande stadsmiljö.

Nybygge på Söder blåser liv i gammal strid

Planområdet ligger i ett område med stora kulturhistoriska värden, till exempel omgärdar en hög naturstensmur hela kvarteret Yxan 4, där majoriteten av bostäderna planeras.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

En kulturmiljöutredning är en förutsättning för att kunna gå vidare i projektet, berättar Fredrik Meurling.

– Då får vi reda på hur stora kulturvärdena är, och om några delar är mer skyddsvärda än andra. Just på Södermalm är det ofta stora kulturhistoriska värden eftersom det ofta är äldre bebyggelse, säger han.

Men hur ska ni tillföra bostäder och lokaler och samtidigt bevara muren?

– Det kan ju bli att man bygger på gatunivå och att man får riva en del av muren. Lokaler, butiker och bostäder ger ju gatan ett helt annat liv. Fast det kan ju visa sig att muren är så viktig att man vill bevara den helt, säger Fredrik Meurling.

– Men om utredningen visar att delar av muren kan tas bort utan att det påverkar kulturmiljön negativt så kan det bli aktuellt, tillägger han.

Här byggs 70 nya lägenheter på Södermalm

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.