Info om corona vid Rågsveds t-bana. Foto: Claudio Britos

Mycket info om corona på flera språk

Lappar på anslagstavlorna på fem språk och extra informationstavlor vid fyra t-banestationer. Stadsdelen jobbar hårt för att sprida infon om corona.

  • Publicerad 09:29, 8 maj 2020

Förvaltningen sätter sedan en tid tillbaka upp information på sina anslagstavlor runt om i stadsdelen om hur man ska hantera corona-smittan. Informationen ges på fem språk, utöver svenska, och varje språk har en egen infolapp.

– Vi har cirka 70 anslagstavlor som vi åker runt och kontrollerar regelbundet, för att se att det finns information uppe på alla språk, säger Kersti Tagesson, avdelningschef för lokaler och stadsmiljö i Enskede-Årsta-Vantör.   

Men på senare tid har man haft problem med att någon har rivit ned lappar, och det har rört sig uteslutande om lappar på ett visst språk.

– Det är informationen på arabiska där vi har sett ett mönster att de har rivits ned flera gånger, bland annat i Rågsved. Vi vet inte varför eller vilka som tar ned dem.

Staden har också satt upp fyra stora, tillfälliga informationstavlor vid t-banestationerna i Hagsätra, Högdalen, Rågsved och Östberga, även de på fem språk, men de har fått vara ifred.

Det går också att få information om corona på flera språk på stadens medborgarkontor i Rågsved, de har öppet som vanligt måndag till fredag.