Håbo kommun. Nu förändras förutsättningarna för möjligheterna att ha barn på nattis i kommunen. Foto: Daniel Sjöberg

Nämnden: ”Tjänsten nattis har haft en vikande efterfrågan.”

Nattis förändras. Här förklarar Carl-Johan Torstenson (M), ordförande i Barn och Utbildningsnämnden beslutet.

  • Publicerad 08:41, 2 mar 2020

Kommunen sparar cirka 2,5 miljoner per år på denna omorganisation.

Det står i den checklista som genomfördes inför beslutet att barn fått möjlighet till inflytande på något sätt. Detta stämmer inte enligt en förälder jag pratat med. Vad säger du om det?

– Enligt förvaltningens underlag till vårt beslut i nämnden framgick att personalen har genomfört risk­analys där barnens synpunkter har tagits tillvara. Jag som politiker hade ingen orsak att betvivla detta. Det är tråkigt att höra att en förälder har en annan uppfattning.

Hur mycket pengar sparar ni på den här förändringen?

– Kommunen sparar cirka 2,5 miljoner per år på denna omorganisation. Denna besparing kan ses som en del i att man alltid måste se över effektiviteten i verksamheten, och när det framgick att det var i snitt 1,14 barn/natt som använde tjänsten måste man som ansvarig politiker överväga om nyttan uppväger kostnaden, särskilt som tjänsten nattis har haft en vikande efterfrågan.

Vad ska de föräldrar göra som arbetar obekväma arbetstider och som inte har några andra alternativ än nattis för att få yrkeslivet att gå ihop?

– Vi kommer på nästa nämnd att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur man på ett bättre sätt kan erbjuda någon form av omsorg även nattetid. Däremot kommer vi inte att bedriva verksamheten som idag då verksamheten stått med personal men utan barn ett stort antal nätter, det är inte att utnyttja skattebetalarnas pengar på rätt sätt.

Stämmer det verkligen att det blir 22 nya platser? Som jag förstår det går det redan barn där och att det snarare blir åtta nya platser. Vad gäller egentligen?

– Den förklaring vi fått av förvaltningen är att det på denna avdelning tillskapas 22 platser i den ordinarie förskolan. Idag används hela verksamheten av barn i åldrarna 1-12 år och är utrustad för detta med bland annat sängar till exempel. Enligt beslutet ska istället verksamheten inrättas för barn 1-5 år med utökade 
öppettider, 05.00-22.00, och kan då inrättas på ett annat sätt. Detta skulle innebära 22 nya platser i den ordinarie dagverksamheten, men jag kan förstå att man kan räkna på olika sätt och komma fram till olika resultat.

Håll i mobiltelefonerna!

En våg av mobiltelefonstölder tycks gå genom området. Under måndagen skedde tre liknande fall. – Vi undersöker möjligheten att stölderna kan ha ett samband, säger Åsa Bergfors på polisen.tisdag 2/6 10:23

De öppnar – mitt i krisen

"Bålstaborna verkar må rätt bra" Två veckor innan coronakrisen skrev de på hyresavtalet. Nu öppnar bröderna C-H och CG Forsbeck sitt nya burgarställe i Håbo.måndag 1/6 15:41

Sport

    Senaste numret

    Bålstabladet
    Stockholm Direkt