KÄNSLIG NOS. Upplands Väsby kommun börjar med rondering med narkotikahund i offentliga miljöer där det kan förekomma narkotikahandel. (Bilden till vänster är en genrebild). Foto: Mostphotos

Narkotikahund nytt grepp mot droghandel

Nu tar kommunen nya tag mot droghandeln i Väsby. Den här gången blir det med hjälp av fyra ben och en väldigt känslig nos.

  • Publicerad 15:17, 26 maj 2020

Narkotikahunden kommer att göra sökningar så länge som vi bedömer det nödvändigt för att skapa den trygghet vi eftersträvar

Att det handlas med droger i Väsby är ingen nyhet. Området kring stationen har varit extra utsatt och upplevts som särskilt otryggt av Väsbyborna.

Nu sätter kommunen in ytterligare en åtgärd för att få bukt med droghandeln – en narkotikahund.

Narkotikahunden, som anlitas genom ett privat bolag, ska regelbundet genomsöka offentliga miljöer i Väsby.

– Det är en självklarhet för oss att vidta de åtgärder som krävs för att göra Väsby till en plats där medborgarna är trygga. Narkotikahunden kommer att göra sökningar så länge som vi bedömer det nödvändigt för att skapa den trygghet vi eftersträvar, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M), i ett pressmeddelande.

Sökning kvällstid

Sökningar har redan skett vid ett tillfälle vid stationsområdet där det finns rapporter om misstänkt narkotikabruk. Sökningen genomfördes kvällstid och spår av narkotika påträffades, men inget fynd gjordes.

– Tidigare åtgärder i området är närvaro av fältare, ordningsvakter, väktare och kameror. Det finns även ett mycket bra och uppskattat initiativ med nattvandrare som sedan över ett år tillbaka rör sig mycket i området. Till dem vill vi rikta ett stort tack, säger tf säkerhetschef Emma Rauf-Otworowski.

Nyligen installerades även en ljudskrämma i garaget under Messingen för att förhindra samlingar i ett av trapphusen.
 

Trygghetsarbetet i Upplands Väsby

Den politiska ledningen, Väsbyalliansen, har tagit fram en flerårsplan med målet att öka tryggheten i hela kommunen under alla tider på dygnet. Framför allt handlar det om att öka permanent närvaro på platser och tider då Väsbyborna upplever störst otrygghet.

I medborgarundersökningen som gjordes sommaren 2018 pekades framför allt stationsområdet ut som en otrygg plats. Efter det har kommunen vidtagit åtgärder i området, såsom närvaro av ordningsvakter.

Upplands Väsby fick i höstas tillstånd från Datainspektionen att installera övervakningskameror vid stationsområdet. Kommunen har även under en längre period satsat på att förbättra belysningen i gång- och cykeltunnlar

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt