Plan. Så här kan det nya bostadsområdet komma att se ut. Foto: Illustration: Joliark

Nästa steg för Solnavägens nya kvarter

Planerna för 250 nya bostäder vid Solnavägen tar nya kliv. Nyligen godkände byggnadsnämnden detaljplanen för området.

  • Publicerad 11:29, 25 feb 2020

Det här projektet innebär ännu ett steg i arbetet med att omstrukturera Solnavägen till en stadsgata.

Området där bostadsbygget planeras ligger vid Solnavägen, norr om Karolinska institutet, och är i dag obebyggt. Där planeras just nu bygget av 250 nya bostäder varav tio av dem är för LSS-boende. I området planeras också för en förskola och butikslokaler i bottenvåning.

Det planeras även för garage.

Enligt Solna stad ska minst 20 procent av de 250 lägenheterna bestå av fyra rum och kök eller mer.

”Målet med den nya bebyggelsen är att skapa en stadsmässig framsida mot Solnavägen med lokaler och butiker i en förhöjd bottenvåning mot gatan”, skriver Solna stad på sin sajt.

Knyter samman områden

När området sedan är klart ska det bli en del av en ny stadsgata i Solna som knyter samman Hagastaden med Solna centrum.

– Det här projektet innebär ännu ett steg i arbetet med att omstrukturera Solnavägen till en stadsgata, säger Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden i ett pressmeddelande.

Byggplanerna för Solnavägen har funnits i flera år och även om byggnadsnämnden nu har gett klartecken återstår flera led i processen.

Nästa steg blir att kommunfullmäktige ska anta detaljplanen och därefter kan bygglov beviljas och byggnationen påbörjas.  

Från det att detaljplanen sedan har vunnit laga kraft är planen att bygget ska vara färdigställt inom fem år.

Stockholm Direkt