DATA. Luftmätarstationen i Råsunda kommer att samla in data om luften i Solna. Här syns Pehr Granfalk (M) och Victoria Johansson (MP). Foto: Solna stad

Naturskyddsföreningen vill mäta på mer utsatta ställen

Bra initiativ, men på fel plats. Den lokala Naturskyddsföreningen välkomnar en mätning av luften i Solna, men tycker att det finns bättre lämpade positioner för det i kommunen.

  • Publicerad 08:00, 5 feb 2019

ANNAN PLATS. Linda Bell, från Naturskyddsföreningen, vill gärna se att luften mäts på andra ställen i Solna. Foto: Privat

Genom åren har har Solna stad arbetat med att förbättra luftkvaliteten. Åtgärderna har till exempel varit förbättrad renhållning, hastighetsbegränsningar på ett tjugotal lokalgator och att de yrkat för flera elbilar. Dessutom har Solna fasat ut oljepannor och jobbat för att öka resande med cykel och kollektivtrafik.

Nu kommer nästa verktyg i det lokala luftarbetet.

Vid årsskiftet installerades en luftmätstation på Råsundavägen, ett stenkast från Råsunda torg. Tanken är att den ska mäta halten av luftföroreningar i området.

Ska följas upp

Stationen kommer att mäta halten av kväveoxid (NO2) och partiklar (PM10). Detta kommer sedan att följas upp och utgöra ett underlag för det fortsatta arbetet med att förbättra luftkvaliteten. Tidigare har bara teoretiska beräkningar gjorts.

– Att vi nu har fått en egen mätstation i Solna gör att luftdatan blir mycket säkrare. Med bättre data blir det enklare att vidta rätt åtgärder för bättre luftkvalitet, säger Victoria Johansson (MP), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

– Ett exempel som skulle kunna bidra till renare luft i Solna är att införa miljözoner för tunga lastbilar, något som vi i den blågröna majoriteten har kommit överens om att utreda.

Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg välkomnar initiativet, men anser att det finns flera andra platser som hade varit bättre att mäta luften vid.

– Det är jättebra att man mäter luften i Solna, säger ordföranden Linda Bell.

– Men vi tycker att man ska flytta den till en mer trafikerad plats för att då kunna få mer relevanta värden.

"Haga norra till exempel"

Linda säger att Stockholm stad valt de hårt trafikerade vägarna Hornsgatan, Sveavägen och Sankt Eriksgatan till sina luftmätningar.

– Vi borde ha mätstationen vid Solnas motsvarigheter till de trafikerade vägarna i innerstaden. Till exempel närmare Haga norra där E4:an är precis utanför.

– Så vi i naturskyddsföreningen tycker att den borde flyttas till där hälsoriskerna är större för Solnaborna. Och vi skulle dessutom gärna se flera mätstationer.

Dessutom önskar naturskyddsföreningen fler åtgärder mot bilismen.

– Ja, det behövs omgående kraftfulla åtgärder för vår luft. Att ha till exempel dubbdäcksförbud, miljözoner och lägre hastigheter har visat sig vara gynnsamt för luften.

Noga utvald plats

Victoria Johansson (MP), som är ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, svarar:

– Vi har tillsammans med Östra Sveriges Luftvårdsförbund och operatören SLB Analys tagit fram, utifrån beräkningar, vilken plats som skulle vara bästa. Och Råsundavägen var en av de platserna som var bäst lämpade, säger hon.  

Johansson fortsätter:

– Vi börjar så här så får vi se i framtiden hur det blir. Det finns inget som säger att inte fler kan sättas upp. Vi i Miljöpartiet har tidigare velat ha ännu flera så vi får avvakta resultatet av denna första mätstation och sen utvärdera. Det finns flera andra platser i Solna som också vore lämpliga att mäta på.  

Luftmätarstationen i Råsunda

Installerades vid årskiftet på Råsundavägen.

Stationen mäter häten av kväveoxid (NO2) och partiklar (PM10).

Platsen för stationen har tagits fram i samarbete med Östra Sveriges Luftvårdsförbund och SLB Analys.

Resultatet kommer att följas upp över tid.

Stockholm Direkt