Nätverk. Malin Bernt tillsammans med Genalda Ringnell från Familjehuset i Rinkeby, Fadwa Aqel från Studiefrämjandet och Marita Skoog Jacobson från Autism- & Aspergerföreningen i Stockholms län. Foto: Birgitta Hedlund Kenttä

Nätverket ska bryta stigmat kring autism i Järva

Barn med autism i Järvaområdet och deras föräldrar ska få bättre stöd och hjälp. Det är tanken bakom "Järva Autismnätverk", som vill ta bort stigmat kring diagnosen, informera och utbilda.

  • Publicerad 14:19, 2 sep 2020

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har tillsammans med Autism- & Aspergerföreningen i Stockholms län, Somaliska Autism- & Aspergerföreningen samt Studiefrämjandet bildat Järvas Autismnätverk, JAN.

Enligt Malin Bernt, samordnare för fritid för unga med funktionsnedsättning i Rinkeby-Kista, finns det många barn med autism i området, samtidigt som föräldrarna inte söker hjälp. Det vill nätverket ändra på.

– Ibland är man inte medveten om att hjälp finns att få eller är så har man inte tillräckligt med information om diagnosen. Vi har märkt att det finns ett stort stigma kring autism i Järva, och många vill därför inte uppmärksamma problemen hos sina barn. Föräldrarna går på knäna och alla tjänar på att de får hjälp, framför allt barnen, säger hon.

"Autism är ingen sjukdom"

JAN bildades i slutet av 2019 och har haft föreläsningar, studiecirklar och andra sammankomster för att belysa ämnet, och för att föräldrar ska få träffas, få information om stöd och utbyta erfarenheter med varandra.

De planerar att fortsätta ha seminarier och träffar när det är praktiskt möjligt med tanke på corona.

– Vi vill utbilda och informera. Förskolor och skolor vittnar om att det finns föräldrar som vägrar låta sina barn göra en utredning, vilket är problematiskt. Autism är ingen sjukdom, det är ett tillstånd som det inte finns någon skam i. Vi bär på olika gener helt enkelt, säger Malin Bernt.

Svårt att få hjälp

Allt ansvar ligger dock inte på föräldrarna, är Malin Bernt noga med att påpeka.

– Det är också en samhällsfråga. Föräldrar har berättat att när barnet har fått en diagnos får man broschyrer med sig hem på svenska och man behöver ta sig in till stan för att gå på habiliteringens informationsmöte vilket nästan ingen gör. Att ha svenska som andraspråk innebär utmaningar både att förstå och göra sig förstådd, säger hon och fortsätter:

– Många i Järva har uttryckt en önskan om att få information på sitt eget språk, och extra stöd i att tillgodose sig sina rättigheter. Det hoppas vi på att JAN ska kunna bidra till.

Vill du veta mer?

Malin Bernt, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, malin.bernt@stockholm.se

Autism- & Aspergerföreningen i Stockholms län, info@autismstockholm.org

Somaliska Autism- och Aspergerföreningen, kontakta.saaf@outlook.com

Studiefrämjandet, fadwa.aqel@studieframjandet.se

Visa merVisa mindre