NCC:s flyttplan oroar i Skå

En helt ny industriyta utreds i Skå. Men de tidiga planerna har fått flera grannar att reagera. – Jag tycker att det finns anledning att agera tidigt, säger Skåbon Carl von Schéele.

  • Publicerad 13:51, 7 apr 2019

På sikt vill vi flytta dit ut om det finns en möjlighet.

En industriby kan bli aktuell att anläggas sydväst om Kumla by i närheten av Skå flygfält. I höstas inkom en privat markägare med en önskan om att planlägga delar av området med fastighetsbeteckningen Skå-Edeby 4:11 för industriändamål.

Ytan som kan bli aktuell för industriområdet är enligt utredningen cirka 85 hektar.

Planerna är i sin linda och utreds just nu av kommunen, som menar att ett eventuellt bygge är flera år bort i tid. Enligt utredningen för planbesked skulle en färdig detaljplan kunna antas 2025.

Men utredningen av byggplanerna har nått boende i närheten som har reagerat starkt. Flera av dem har engagerat sig i en lokal Facebookgrupp mot planerna. En av dem är Carl von Schéele som äger fastigheterna och bor i Barnbyn Skå.

– Vi är inte ute efter att hindra någon utveckling i kommunen. Det är klart att de behöver industriområden och det är klart att det kan ligga industritomter där. Men varför man tror att man skulle få bygga på en jättefin åkermark begriper jag inte. Sedan är det här en plan och den kan det hända mycket med, säger han.

Vill anlägga stenkross

En del av planerna har varit att lägga en stenkrossanläggning på området. NCC, som i dag bedriver verksamhet i Älvnäs, driver enligt utredningen ett ärende om att anlägga en krossanläggning på delar av området.

– Bergkrossen skrämmer allra mest. Både genom trafiken och med sitt ständigt mullrande ljud, säger han.

Även om han själv inte bor närmast det område som skulle kunna bli aktuellt som krossanläggning ser Carl von Schéele en överhängande risk att ljudet kommer störa långt bort.

– Vi störs av motocrossbanan när det körs där. Det är ett jobbigt ljud med de små vrålande motorerna. Där körs det ändå väldigt sällan så det är något vi får ta, säger han.

Carl von Schéele tror även att djur och natur skulle påverkas negativt om byggplanerna går i lås.

I utredningen har länsstyrelsen kommenterat planerna. Där går att läsa att kommunen måste lägga stor vikt vid kulturmiljövård och att området är av riksintresse.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret skriver bland annat i utredningen att just riksintressena för miljövård, påverkan av fornlämningar och brukningsbar jordbruksmark är argument som talar emot en planläggning.

Stort samhällsintresse

De ser dock även fördelar om en industriby skulle anläggas på området. Som argument nämns att det finns ett stort samhällsintresse. Även behovet av arbetsplatser är något som lyfts. Att det redan förekommer buller vid Skå flygfält är även något de kommenterar.

Att planerna är långt bort och ännu är på utredningsstadiet är Carl von Schéele väl medveten om. Men han lägger stor vikt vid att han och andra kommuninvånare är ute i tid och ifrågasätter planerna.

– Vi ser en anledning att agera så fort man kan. Det är lättare att ge sig in i diskussionen tidigt. Och höra vad politikerna tycker, säger han.

Kan du förstå om man vill samla verksamheter av logistiska skäl?

– Skulle man inte då söka sig närmare tätare bebyggelse? Jag tänker då södra delarna av Färingsö eller Ekerö. Industriområdet som ligger här nu är inget störande, säger Carl von Schéele.

NCC har i dag ett tillstånd på tre år vid anläggningen vid Älvnäs. Men Joachim Jansson, area manager, tror inte att företagets framtid ligger där på grund av miljöskäl. I stället riktas blickarna mot Skå. Men Joachim Jansson poängterar att det är långt till ett sådant beslut.

– På sikt vill vi flytta dit ut om det finns en möjlighet, säger Joachim Jansson.

Enligt honom är Älvnäs en bättre plats än Skå rent logistiskt.

– Vi har tittat på ett antal lokaliseringar, men det är det vi just nu tittar på med tanke på att det ändå finns planer på en industrimark där ute, säger han.

Kommunens planarkitekt Adam Nyman svarar i mejl att det ännu är för tidigt att kommentera vad som eventuellt kan hända på platsen och att det är för tidigt att bedöma lämpligheten för en industri.

Planbesked

Vad som får byggas på en plats regleras av en detaljplan. Den som vill få till en planändring kan göra en anmälan till kommunen om ett planbesked. Efter det har kommunen fyra månader på sig att lämna ett besked om de avser att göra en planläggning eller inte.

Källa: Ekerö kommun

Fortfarande kritiskt tillstånd efter våldsamt bråk

Nyheter Tillståndet för offret är fortfarande mycket allvarligt en månad efter det våldsamma bråket i en villa i Knalleborg. Två personer sitter häktade misstänkta för händelsen.lördag 15/6 1:15