HuddingeDirekts reportrar hälsar på Obama Johansson som bor intill Hammardalstippen. Foto: Claudio Britos

Nedlagda soptippar läcker miljögifter

I Huddinge finns 29 nedlagda soptippar. Fem av dem tros kunna utgöra en stor risk för människors hälsa och miljö. Men ingen vet exakt vad som finns i dem. Nu försöker kommunen skapa sig en bild av läget, fyra potentiellt miljöfarliga områden i taget.

  • Publicerad 07:50, 2 jul 2018

– När det regnar skiftar dikena och vägen till de mest fantastiska klara färger. Det är det vackraste jag sett. Men det är gift, tungmetaller och gud vet vad.

Obama Johansson bor intill industriområdet och containerslotten i Hammardals upplagsområde, en avkrok från Ågestavägen mellan Stuvsta och Farsta.

Strax intill ligger en gammal soptipp under jorden med nedgrävda miljösynder. Mellan 1970 och 1974 tippades schaktmassor från rivningen av gamla Klarakvarteren här. Det är i alla fall vad man tror.

– Egentligen vet ingen jävel vad som finns i den, berättar Obama.

När HuddingeDirekt undersöker saken verkar det delvis stämma. På kommunens miljötillsynsenhet vet man inte vad som finns i tippen eller hur farlig den är.

– Jag har bett en inspektör att gräva i det här. Vad finns på den här fastigheten i dag och vad har det förekommit för verksamheter, säger kommunens miljöchef Staffan Stafström.

Efter en vecka återkommer inspektören.

– I en undersökning som gjorts tidigare står det att det var en deponi mellan 70 och 74, men det är oklart om det stämmer. Det är ju 50 år sedan man påbörjade dumpningen. Men vi försöker ta reda på det, säger Viveca Pernby.

Några har försökt borra egna brunnar. Men vattnet är otjänligt, det innehåller tungmetaller och annat som runnit ned från den gamla tippen

Foto: Claudio Britos

Huddinge kommun fick reda på Hammardalstippens existens på 80-talet, tio år efter att deponin lagts ner. År 1994 gjordes en tillsyn av området av J&W. Den slog fast att tippen kan innebära en hög risk för människors hälsa och miljön. Bland annat uppmättes höga värden av koppar i grundvattnet. Enligt rapporten spreds föroreningar via grundvatten och ytvatten i alla väderstreck. I förlängningen riskerar tungmetaller och föroreningar hamna i Trehörningen och Ågestasjön.

24 år senare hämtar Obama sitt dricksvatten på bensinmacken, precis som många boende i Orlångsjö, det lilla samhället nedanför uppslagsområdet och den gamla tippen. Allt fler har på senare år valt att bo permanent i det gamla sommarstugeområdet.

– Några har försökt borra egna brunnar. Men vattnet är otjänligt, det innehåller tungmetaller och annat som runnit ned från den gamla tippen, säger Obama.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Hammardals upplagsområde. Här får verksamheter hyra containerplats. Under marken: gammal soptipp. Foto: Claudio Britos

I Huddinge finns 29 nedlagda soptippar. Fem av dem kan potentiellt utgöra en stor risk för människors hälsa och miljö, enligt en sammanställning från Länsstyrelsen. En av tipparna, Österhagen mellan Skogås och Länna, har den högsta riskklassen: mycket stor.

Men där kontrolleras brunnar med jämna mellanrum, för att gifterna inte ska sprida sig med grundvattnet ner i dricksvatten. Det är redan konstaterat att gifter läcker ut i Drevviken när det regnar.

– Det pågår en planläggning av det området, så där ska byggbolaget och kommunen sanera för att kunna bygga bostäder, säger Staffan Stafström.

Bostadsbyggande och andra exploateringar påskyndar miljötillsyn och sanering. Då finns det någon som är ansvarig för marken och kan betala för sig. Annat är det med gamla nedlagda tippar som den i Hammardal, där det ofta oklart vem som bär ansvaret. Då kostar det skattebetalarna att utreda ansvarsfrågan. Och om ingen ansvarig hittas är det oklart vem som ska stå för saneringen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

– Den proaktiva tillsynen har inte legat högst på agendan tidigare. Verksamheter som är aktiva och som betalar en peng för tillsyn har prioriterats. Men jag har fört dialog med politikerna om att de är viktiga, så nu har vi fått fyra tillsyner av sådana områden per år, säger Staffan Stafström.

Sedan 2017 har Huddinge kommun som mål att inventera och sanera potentiellt miljöfarliga områden. Totalt finns 274 sådana områden på kommunens lista och miljötillsynsenheten har i år fått i uppdrag att inventera minst fyra. Det kan röra sig om allt från en gammal bilverkstad som drevs på 70-talet till en deponi som Hammardalstippen.

I vilken ordning tillsynen sker beror på hur stor risken är för hälsa och miljö. Efter HuddingeDirekts granskning har Hammardalstippen hamnat i topp av prioriteringslistan.

Nedlagda soptippar i Huddinge

Den senaste kartläggningen av nedlagda deponier och deras potentiella risk för hälsa och miljö gjordes av Länsstyrelsen i början av 90-talet. Risken är en uppskattning och behöver inte stämma i verkligheten.

Mycket stor risk:

Österhagen, Länna 4:7, 4:9

Stor risk:

Huddingegruvan, Stensättra 1:1

Hammardal, Orlångsjö 2:7

Masmo 1:12, 1:14

Jeriko, Källbrink 1:2

Potentiellt förorenade områden

På deponier lagras avfall som ofta samlar stora mängder föroreningar och miljögifter. Dessa riskerar med tiden att läcka ut i omgivningen via grundvatten och ytvatten och vidare ut i vattendrag.

Ansvaret för deponierna är i första hand Länsstyrelsens, men när de har täckts över övergår ansvaret i regel till kommunerna.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.