Remissvar. Socialnämnden är inte positiva till att lägga så mycket pengar på kompetensutveckling. Foto: Elinor Karlin

Nej till att vidareutbilda kommunens sjuksköterskor

Socialdemokraterna i Vallentuna ville ge sjuksköterskor möjlighet att kompetensutveckla sig på arbetstid – men socialnämnden menar att lösningen var alldeles för kostsam.

  • Publicerad 11:50, 4 maj 2020

Vallentuna kommun har inte råd att erbjuda sjuksköterskor betald vidareutbildning, så kallade AST-tjänster. Det är socialnämndens åsikt efter förra veckans möte. 

– Vi ser att kompetensutveckling är viktigt för framtiden, men vår sjuksköterskeorganisation är inte så stor. Vi har ungefär 15 sjuksköterskor. I dagsläget ser vi inte riktigt det behovet av kompetensutveckling, på den nivån att man ska göra en så stor satsning, säger socialnämndens ordförande Torbjörn Einarsson (C). 

"Inta rekryteringsproblem"

Förslaget grundar sig i en motion från Socialdemokraterna. Som motivation till AST anger de att många sjuksköterskor väljer bort vidareutbildning eftersom det måste göras utanför ordinarie arbetstid. Det skulle också kunna göra Vallentuna till en mer attraktiv arbetsgivare. Men åtminstone det sistnämnda behövs inte, enligt Torbjörn Einarsson. 

– Vi har så många sjuksköterskor som vi behöver och vi har inga rekryteringsproblem. De gånger vi har haft tjänster ute inom sjuksköterskeorganisationen, så har vi haft många sökande. 

Ryms inte i budget

AST, akademisk specialisttjänstgöring, är en typ av utbildningsanställning där vårdpersonal har möjlighet att arbeta och plugga parallellt, med fullt betalt. Socialnämnden räknar att det skulle kosta kommunen 600 000 extra per år, vilket inte ryms inom de ekonomiska ramarna som finns just nu.

Stockholm Direkt