BELYSNING. Upplands Väsby kommun säger nej till belysning vid Runby hage. Foto: Charlotte Arwedsson

Nej till spottar vid Runby hage

"Tryggt och upplyst och dessutom vackert." En Väsbybo vill att Runby hage ska förses med spottar. Men kommunen säger nej, bland annat med hänvisning till att belysningen skulle påverka djuren negativt.

  • Publicerad 10:30, 13 nov 2019

Det skulle inte bara kännas tryggare med upplyst skog det skulle dessutom vara fint.

För ett år sedan fick kommunfullmäktige i Upplands Väsby in ett medborgarförslag om att installera spottar vid Runby hage. "Det känns mörkt och otryggt att kvällstid promenera från stationen mot Besvärsvägen. Det skulle inte bara kännas tryggare med upplyst skog det skulle dessutom vara fint", hette det i motiveringen.

KF lämnade ärendet till kommunstyrelsen, som i sin tur lämnade det vidare till kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott för ett yttrande.

Där skrev TFU bland annat att "belysa skogsmiljöer bedöms ha en negativ påverkan på djur då bland annat deras dygnsrytm och navigationsförmåga påverkas. Speciellt avråds från att ha ljus riktat uppåt då det även bidrar till ljusföroreningar på natthimlen, så kallat himlaglim."

Utskottet hänvisar även till att Runby hage finns med i kommunens planer för nybyggnation inom en fem–tio års period. "Det i kombination med rekommendationen att ej belysa skogspartier gör att utskottet anser att medborgarförslaget ska avslås."

Och så blev det. På måndagskvällen avslog kommunstyrelsen förslaget.

BELYSNING. Kommunen sa nej till medborgarförslaget om belysning i Runby hage. Foto: Charlotte Arwedsson

Stockholm Direkt