Nio av tio Stockholmare gillar sitt boende

Trivs du med ditt boende, ditt arbete och din ekonomi? Då är du antagligen bosatt i Stockholm. En undersökning från Länsstyrelsen låtit göra visar att länsborna trivs med sina liv.

  • Publicerad 09:15, 11 jun 2013

Nio av tio i Stockholms län trivs med sitt boende. Det man gillar bäst är att det är lugnt, ljust och öppet, med närhet till kollektivtrafik, affärer, service och naturområden.
Däremot är unga och personer med utländsk bakgrund inte riktigt lika nöjda. Här uppger fyra av tio att de är trångbodda.
Det är Länsstyrelsen som låtit SCB göra en medborgarundersökning.
-- Resultaten säger oss att Stockholms län är bra att bo och arbeta i, men att det finns en hel del förbättringar som bör göras, säger landshövding Chris Heister.
Men även om vi är nöjda med våra liv, finns det en hel del som vi upplever som mindre positiva. Till exempel tycker nästan hälften av de tillfrågade att buller, luftföroreningar och nedskräpning är påtagliga problem i länets offentliga miljöer. 
Var femte arbetande person är orolig för att bli av med jobbet. Och var tredje person mellan 18 och 30 anser att de arbetar i en bransch som inte motsvarar deras utbildning.

Relaterad information

Undersökningen visar att…

… nio av tio trivs med sitt boende.
… fem av tio är nöjda med sin ekonomi.
… nio av tio trivs på jobbet.