Norrort växer – här byggs tolv nya områden

Byggen följs av byggen. Invånarantalet i Täby, Vallentuna och Danderyd ökar ständigt och det är ingen hejd på lägenhetsprojekten. Här är några av de många bostadshus som ska resas i kommunerna.

  • Publicerad 16:30, 4 maj 2017

Danderyd

Vad: 65-75 lägenheter. Delvis kommer nya bostadshus att byggas men ett par befintliga byggnader kommer utökas, bland annat torgets huvudbyggnad.

Var: Nora torg.

När: Beslut i kommunfullmäktige väntas till slutet av 2017. ”Går allt som det ska så kan man teoretiskt börja bygga om ett år. Men många planer blir överklagade och då dröjer det ytterligare så då blir det ett år senare och sen får man räkna med ett par tre år i byggtid”, säger David Grind, plan och exploateringschef på Danderyds kommun.

Nora torg. Foto: Ettelva arkitekter

Vad: Exakta antal bostäder är i dagsläget oklart. Men förslaget omfattar nya bostadslägenheter på sammanlagd yta av 40 000 kvadratmeter, inklusive ett gruppboende, en förskola, samt nya lokaler för handel.

Var: Östra Eneby torg, Enebyberg

När: En detaljplan ska tas fram under våren och på sikt hoppas kommunen att bygget, i bästa fall, kan starta i slutet av 2018.

Östra Eneby torg. Foto: Aros Bostad/Arcona

Vad: 300 lägenheter, varav cirka 70 studentlägenheter.

Var: Östra Mörbylund och innebär att man ska bygga på den nuvarande parkeringen och vid uppfarten från Mörbygårdsvägen.

När: Ett förslag till detaljplan har varit ute under 2016 och i dagsläget utarbetas detaljplanen efter inkomna synpunkter och väntas ta beslut om under juni. Om planen inte överklagas kan bygget börja under inledningen av 2018.

Mörbylund. Foto: Kjellander+Sjöberg Arkitektkontor

Vad: Oklart exakt hur många lägenheter – uppskattningsvis runt ett hundratal väntas dock när området ska förtätas och få tre nya bostadskvarter som ska hänga ihop med Mörby centrum.

Var: Nördöstra Kevinge.

När: Man är fortfarande ganska tidigt i processen och byggnadsnämnden hoppas kunna fatta beslut om en detaljplan under hösten.

Området i Kevinge som ska bebyggas. Foto: Roffe Andersson

Vallentuna

Var: Öster om Arningeleden, väster om Påtåker, söder om Okvistavägen.

Vad: Etapp ett innefattar den norra entrén till det nya bostadsområdet Kristineberg. Här byggs 250 lägenheter, 90-95 radhus, lokaler för handel, 40-45 villor och ett torg, en förskola samt en park. Totalt kommer fem olika etapper av byggande bilda en ny stadsdel med 1 700-1 800 bostäder, flera skolor och förskolor.

När: Detaljplan är gjord för etapperna ett och två. Den femte etappens detaljplan planeras till 2019. Alla fem etapperna beräknas vara färdigbyggda inom 15 år.

Sveafastigheter bygger 130 hyreslägenheter vid ett torg i Kristineberg. Foto: Sveafastigheter

Var: 13 hektar mark mellan Lindholmsvägen och Angarnsvägen, öster om Tellusområdet.

Vad: Detaljplanen möjliggör byggande av 600-700 bostäder fördelade
på flerbostadshus, kedje-, radhus och villor.

När: Planen har varit ute på samråd och ska snart granskas, därefter är det troligt att planen kan antas vid årsskiftet 2017/2018. Efter att planen vunnit laga kraft behöver vägnätet byggas ut. Byggstart kan ske 2019 som tidigast.

Bostäder som Småa bygger i Åbyholm. Foto: Småa

Åby ängar

Var: Mellan Tellusområdet, brandstationen och Vallentuna IP, norr om Angarnsvägen.

Vad: Totalt åtta kvarter med blandad bebyggelse.

När: Bygget är påbörjat och förväntas pågå i cirka tio år. Första etapperna är klara 2020.

Vy mot Åby allé. Foto: Veidekke

Okvista

Var: Väster om Vallentuna centrum och Arningevägen.

Vad: Industriområdet i Okvista utökas och möjlighet ska ges för nya branscher att etablera sig. Området utökas till att även gälla viss mark öster om Arningevägen.

När: Detaljplanen har varit ute på samråd till den 21 april och väntar på granskning.

Täby

Var: På området där Täby galopp har legat.

Vad: En helt ny stadsdel med minst 6 000 nya bostäder.

När: Första inflyttning beräknas ske under 2019. Stadsdelen kommer att byggas etappvis och kommuner bedömer att 200 till 300 lägenheter per år kan färdigställas. Det innebär att stadsdelen är helt klar om cirka 20 till 30 år.

Nytt område. Visionsbild över hur Täby Park ska komma att se ut. Foto: illustration: Skanska

Var: I Hägerneholm, området mellan
Arninge och Ullna strand.

Vad: Bostadskvarter med blandad bebyggelse med både bostadsrätter, en del hyresrätter och radhus.

När: Vägar och parker är redan färdiga i området och de första husen är under uppbyggnad.
Första inflyttning sker i sommar. Den sista
inflyttningen sker 2021-2022.

…och sedan. Så här kommer Hägerneholm enligt planen se ut. Foto: Edvall Arkitekter AB/

Var: Precis intill ishallen i Hägernäs, bakom McDonald’s.

Vad: Ett nytt bostadskvarter med cirka 135 lägenheter.

När: Bygget startade i slutet av förra året. Inflytt beräknas ske från det andra kvartalet 2018.

Hyresrätter. Så här illustreras framtidens Hägernäs Strand. Foto: Illustration Sweco

Var: Nytorp, mellan E18 och Norskogsbadet.

Vad: Ett nytt bostadsområde med cirka 300 lägenheter är under uppbyggnad.

När: Området byggs i olika etapper. I den första etappen pågår inflyttning. Planen är att bostadsområdet ska stå klart våren 2018.

Nytorp, Täby. Foto: Lotten Engbom

Yoga i Mariannes mongoltält ska ge hundarna nya krafter

Nyheter Stämning. ”Det är som en annan värld när man kommer in” Tillsammans med sin brevbärare har Marianne Nordahl byggt upp ett nomadtält från Mongoliet i utkanten av Vallentuna. Här håller hon kurser i hundyoga för alla som är intresserade.fredag 3/4 16:51

Tomas gjorde en bucketlist – och blev svensk "på riktigt"

Nyheter ✔Fjällvandra ✔Midnattssol ✔Bada isvak ✔Se på ishockey För ett år sedan tog engelsmannen Tomas Spragg Nilsson på sig uppdraget att uppleva så mycket svenskt som möjligt innan han fick sitt medborgarskap. Snart släpper han en bok om sina upplevelser.fredag 3/4 16:00