Nu presenterar Norsborgs centrums ägare en ny plan för centrala Norsborg.

Norsborg C rivs – nya planer med 600 bostäder

Norsborg centrum ska rivas och byggas om helt. Nu är planerna här: Ett 16-våningshus och radhus på tak i slutna kvarter med butiker och handel i bottenplan. – Det här är startskottet, säger Billy Üre, en av ägarna.

  • Publicerad 14:16, 5 mar 2018

Norsborgs centrum har länge varit områdets sorgebarn med en öppen knarkhandel som gjort centrumet otryggt. För lite över ett år sedan köpte de nya ägarna, Norsborg 8, centrum från Arameisk-Syrianska föreningen med löftet att lyfta centrum.

Nu är deras plan här.

Den nuvarande centrumbyggnaden rivs och parkeringen försvinner. Här byggs istället två slutna bostadskvarter med 400 till 600 nya bostäder. I bottenplan byggs lokaler för butiker, handel och service.

Genom att förtäta med bostäder och butikslokaler och få bort "död" parkeringsyta kommer fler röra sig i centrum och göra det tryggare, menar Billy Üre.

– Vi har jobbat mycket med att få bort de otrygga platserna. Vi vill bygga bort trafiksepareringen med gångar och tunnlar där man kan gömma sig. Och när man bygger bostäder i slutna kvarter får man mer barnvänliga gårdar som känns mer privata, säger han.

Norsborg C rivs – nya ägaren planerar att bygga bostäder

På centrumtomten närmast tunnelbanan vill man bygga en 16 våningar hög skrapa som ska sätta Norsborg på kartan, medan resten av husen byggs i lite lägre skala, 4 till 6 våningar.

På en del av hustaken byggs radhus.

– Det är väldigt vanligt idag, men i Norsborg och Botkyrka finns det inte än. Så om efterfrågan finns så är det definitivt något vi vill göra. ​I Hallunda-Norsborg har man knappt släppt tomter för radhus tror efterfrågan kommer vara enorm, säger Billy Üre.

I planen finns också ett annat alternativ, alternativ två, som innebär att man bygger punkthus i två öppnare gårdskvarter. Men alternativ ett är huvudalternativet, enligt Billy Üre.

I båda alternativen finns flera torg och miniparker centralt i området för att skapa fler levande mötesplatser. Dessutom föreslår man att Hallundavägen görs mer trafiksäker och får ett promenadvänligt stråk med handel och butiker.

Nya ägarna satsar på Norsborgs C

Och nya Norsborgs centrum kan bara vara början för förtätningen av Norsborg. I planen pekas ett flertal platser ut, framför allt längs Hallundavägen, där fler bostäder kan byggas.

– Det finns en riktigt stor potential här i Norsborg. Här har ingen investerat något på väldigt många år. Jag tror att vår utveckling av Norsborgs centrum och Sterner Stenhus som vill bygga i Hallunda centrum kan bli ett riktigt bra startskott för hela Hallunda-Norsborgs utveckling, säger Billy Üre.

Är ni intresserade av att bygga mer i Norsborg?

– Det tror jag, vi ser stor potential här. Om allt går bra med det här projektet så är det självklart av intresse att bygga mer, säger han.

Nu har Norsborg 8 lämnat in ett planbesked till kommunen. Billy Üre hoppas få grönt ljus för att börja ta fram en detaljplan i april.

När räknar ni med att ha spaden i marken?

– I en drömvärld har vi en färdig detaljplan om två eller två och ett halvt år. Och så snart vi får börjar vi bygga, säger Billy Üre.

När BotkyrkaDirekt skrev om ägarnas planer på att bygga bostäder förra året lovade kommunstyrelseordförande Ebba Östlin (S) att se till att ge planen hög prioritet. Förtätningen av Norsborgs centrum är viktig för området eftersom det ökar tryggheten, stör kriminaliteten och ökar attraktiviteten för att bo i Norsborg, sa hon då.

– Alla processer tar sin tid men så fort ägarna har en plan och kan visa att de har finansiering för att utveckla fastigheterna de köpt står vi beredda att skriva avtal, sa hon.