Byggnaden som är Q-märkt och uppfördes under tidiga 1700-talet ska nu bli bostäder. Foto: Anna Rönnqvist

Nu är det klart - Råcksta gård blir lägenheter

Nu är det klart för bostäder på Råcksta gård. I början av nästa år ska de kulturmärka lyorna stå klara.

  • Publicerad 12:10, 12 aug 2015

Det kommer vara väldigt unikt och det finns inget liknande i närområdet

I våras skrev vi om hur Vattenfalls gamla kontor i Råcksta ska bli bostäder och frågan var då vad som ska hända med Råcksta gård. Nu är det klart - den kulturhistoriska byggnaden ska konverteras till bostäder.

Mattias Schultz, projektledare och delägare i Urban properties, som äger Råcksta gård, ser fram emot att sätta igång.

– Det här är väldigt roligt. Att göra något sådant här, istället för nyproduktion, är en större utmaning och det finns fantastiska möjligheter, säger han.

I oktober beräknas man sätta igång med att bygga. Klart är att det blir sex lägenheter från 28 till 75 kvadratmeter. Förhoppningen är att det ska vara klart i februari eller mars och sen läggas ut till försäljning. Men redan nu går det att anmäla sitt intresse via Råcksta herrgårds hemsida.

Den två-vånings stora byggnaden har cirka tre meter högt i tak och enligt Mattias Schultz är det takmålningarna och kakelugnarna som de kommande bostadsägarna kommer behöva förhålla sig till - i övrigt är det fritt att bona om det som man vill. Under hela konverteringen arbetar man tillsammans med en antikvarie för att säkerställa det historiska som finns i byggnaden

– Det är främst takmålningar, en del kakelugnar, höga dubbeldörrar och höga golvsocklar. Vi bygger enligt så det ser ut och anpassar lägenheterna efter byggnaden.

Med stora förändringar i Råcksta, där man håller på att bygga Vällingby parkstad, så är Mattias Schultz positiv till framtiden för området.

– Vällingby parkstad växer och går från klarhet till klarhet och jag tror det kommer bli ett lyft för hela Råcksta-området. Sen ligger det jättefint vid Grimstaskogen och nära kanaanbadet.

Råcksta gård uppfördes vid 1720-talet och är sedan 50-talet Q-märkt. Det innebär att fasaden av byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får förvanskas.

– I och med att det är kulturhistoriskt klassat så kan vi inte göra förändringar i exteriören, renovering av fasaden har redan gjorts, men vi kommer plantera häckar och fräscha upp, säger Mattias Schultz.

Enligt honom kommer Råcksta gård sticka ut och bli något alldeles speciellt i området.

– Det kommer vara väldigt unikt och det finns inget liknande i närområdet.

Råcksta gård

Byggdes: 1720-talet

Byggstart för bostäder: Oktober

Beräknas klart: Februari 2016

Vart: Råcksta Gård, en del av Vällingby parkstad.

När Vattenfall byggde kontorsområdet planerade man först att riva hela gården. Arkitekten till kontorsområdet, Sven Danielsson, valde dock att inleda samarbete med Stockholms stadsmusuem för att bevara byggnaden. Den senaste tiden har huset använts som representationslokal av Vattenfall.

Visa merVisa mindre