Nu är det rejält drag i Draget – men det behövs mer mark

Söder om Södra Bålstaleden pågår bygget av ICA Maxi och vid Sköldvägen är flera nya byggen på gång. Trots att nya områden ständigt är under planering hänger tillgången på industrimark inte med efterfrågan. – Icaprojektet och Axfoods etablering har lett till ökat intresse. Förut hörde kanske en intressent av sig i veckan, nu är det en om dagen, säger Lars-Erik Sandhgren, näringslivschef.

  • Publicerad 12:59, 16 maj 2019

Både lokala småföretagare och nationella och internationella aktörer hör av sig med förfrågningar om tillgänglig mark. Mark finns det, men det är värre med detaljplanerad mark som är färdig att säljas och byggas.

– Det vi kan sälja i dag är begränsat till den mark där Benders har sitt. Här i Draget har vi fyra tomter kvar, men vi har två intressenter på varje tomt och det är försäljningar på gång.

Förutom Kilenkrysset, som bygger en fastighet för uthyrning i området, är det mest lokala småföretagare som etablerar sig vid Sköldvägen. Lars-Erik Sandhgren framhåller att det behövs fler mindre tomter för dessa.

– Skanska äger 30 000 kvadratmeter i täkten bakom den färdiga marken. Jag hoppas att kommunen kan få köpa den marken, stycka av i mindre tomter och sälja till små företag, säger han.

Förutom Ica är två andra etableringar aktuella i det området. Det pågår förhandlingar men det enda Sandhgren kan säga i övrigt är att det rör sig om handel, men inget som konkurrerar med butikerna i Bålsta centrum.

Detaljplan för markområdet i Dragelund, gränsande till E18, är i startgroparna. Det gör Kilenkrysset själv tillsammans med arkitekter.

– Men det ligger minst fem år framåt i tiden innan det kan bli något konkret där, tror Lars-Erik Sandhgren.

Ytterligare mark finns norr om Södra Bålstaleden, på handelsträdgårdstomten, som ägs av Dragetgruppen med Hans Wahlberg, och Stig Machines tomt med alla barackerna.

Tre etapper planerade

I logistikområdet i Björnbro fortsätter detaljplaneringen som sker etappvis. Hittills är tre etapper färdigplanerade.  

– Nu väntar vi på att fler ska bli klara. Jag förstår att folk är emot exploateringen där i skogen, men förtätning är ett måste när Stockholmsområdet växer. Det är politikerna som bestämmer vilka områden som ska detaljplaneras, för vilket ändamål och i vilken ordning och jag måste följa fattade beslut, framhåller Lars-Erik Sandhgren.

Det pågår också en ständig politisk diskussion om i vilken takt etableringar ska ske. Detaljplaneprocessen är lång och kan dra ut på tiden även om politikerna är eniga. Förslag måste samrådas med berörda, deras synpunkter vägas in i eventuellt nytt förslag som måste granskas och när det väl är klubbat och klart kan det överklagas. Överklagandet kan dra ut på tiden.

Det är Draget som marknadsbolaget jobbar mest med just nu, även om Logistik Bålsta ger större affärer.

– Vi har tre av Sveriges största aktörer bland intressenterna och nu när Axfood öppnade kranen bli de fler, konstaterar Sandhgren.

Stor stöld av fälgar

Tre ton aluminiumfälgar stals i helgen i Bålsta. Tjuvar klättrade in på Bålsta Bildemo och stal fälgar i massor.måndag 25/5 11:09

Senaste numret

Bålstabladet
Stockholm Direkt