Visionsskiss. Så här är det tänkt att de 134 lägenheterna i Norra Ängby ska se ut. Foto: Svenska Bostäder

Nu avgörs "Snabba husens" öde i Norra Ängby

Det har varit en lång process för Snabba husen i Norra Ängby att vandra. Idag, onsdag, ska mark- och miljööverdomstolen besluta om projektets öde.

  • Publicerad 11:28, 20 nov 2019

Planen på att bygga 134 hyresrätter längs Bergslagsvägen under konceptet Snabba hus. Bakom projektet står organisationen jagvillhabostad.nu och Svenska Bostäder. Lägenheterna består av flyttbara moduler som byggs på tidsbegränsat bygglov, och tänkt som ungdomsbostäder för personer mellan 18 och 30 år.

Själva bygget har varit planerat sedan 2014, men bygglovet överklagades till länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och slutligen mark- och miljööverdomstolen. Boende i området ansåg att huskropparna var alldeles för höga.

Här bygger Stockholm tillfälliga hyresrätter för unga

Då skickade Svenska Bostäder in ett reviderat bygglov, där antalet våningar sänkts. I april i år godkändes det reviderade bygglovet.

Sedan dess har en del markarbeten redan startat.

– Stockholm Exergi och Stockholm vatten har dragit fram fjärrvärme och vatten och avlopp. Vi har ju i princip redan tagit beslutet och kör på på egen risk. Bygglovet är redan godkänt, kommer det något annat överklagande eller motstånd därefter så tar vi det då, säger Dennis Ericson, projektledare på Svenska bostäder.

Ska upp i domstol under onsdagen

Men överklagat har det blivit, först till länsstyrelsen och sedan mark- och miljödomstolen. Onsdagen den 20 november ska mark- och miljööverdomstolen ta ställning till om överklagandet ska nekas eller godkännas prövningstillstånd.

Det slutgiltiga beskedet väntas ta en till två veckor.

Ungdomsbostäderna i Norra Ängby överklagas – igen

Enligt Dennis Ericson är man från Svenska Bostäders sida startklara och inväntar ett godkännande från staden om en trafikanordningsplan för att kunna utföra markarbetet.

– Från vår synpunkt i sakfrågan har det redan utretts i första målet i juni 2017. Vi har goda förhoppningar om att det går vägen, säger Dennis Ericson.

Målet är att lägenheterna kan stå klara under 2020.

Snabba hus Norra Ängby

134 lägenheter, fördelat på tre huskroppar med fem, sju och åtta våningar, ska byggas längs Bergslagsvägen.

Bostäderna kommer vara 32 kvadratmeter, byggherre är Svenska Bostäder.

Lägenheterna ska hyras ut till unga vuxna mellan 18 och 30 år. Det är tillfälliga bostäder vilket innebär att hyrestiden är begränsad till upp till fyra år. Man kan inte byta eller överlåta lägenheten. Om man står kvar i bostadskön behåller man sin kötid, under tiden man bor där.

Lägenheterna söks via Bostadsförmedlingen i Stockholm.

I Råcksta har arbetet med Snabba hus redan påbörjats och är snart klart för inflyttning. 250 lägenheter byggs mellan Råckstavägen och Björketorpsvägen.

Visa merVisa mindre

Frågan om grodorna

Längs Bergslagsvägen, där husen är planerade, finns ett dike där grodor håller till. I samband med att Svenska bostäder började planera bygget gjorde Ekologigruppen en utredning för att se hur projektet skulle påverka kräldjuren. Där går det att läsa att:

"Genomförs uppförande av planerad ny bebyggelse utan att ersätta de diken grodorna leker i idag med en ny damm så innebär detta av allt att döma en negativ påverkan på den lokala populationen av groddjur i västra Stockholm."

För att ta hänsyn till grodorna ska Svenska bostäder därför bygga en dammkonstruktion i östra änden av husen. Husens fasader ska sedan fungera som en barriär som styr de grodor som kommer norrifrån till dammen.

Saken ska ha utretts i samråd med landskapsarkitekter och ekologer.

Visa merVisa mindre