Planen. Såhär skulle vyn från Tegelbacken se ut efter rivningen och nybyggnationen. Foto: BAU arkitekter

Nu blir rivningen i City en fråga för HD

Protesterna mot att riva ett kontorshus i City och bygga ett nytt har lett till att projektet har skjutits upp flera gånger. Nu ska striden om rivningen avgöras slutgiltigt i Högsta domstolen.

  • Publicerad 16:22, 9 mar 2020

Det är Skanska som vill riva byggnaden intill Sheraton hotell på Tegelbacken för att ersätta den med ett kontorshus med plats för cirka 1 860 arbetsplatser jämfört med dagens 700. Byggnaden är planerad att bli 4,5 meter högre än befintlig och skulle bli tio meter större ut mot Rödbodagatan.

Det planerade bygget har överklagats av den ideella föreningen Samfundet S:t Erik, först till mark- och miljödomstolen, eftersom de menar att förslaget skulle påverka riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.

Rivning i City kan bli fråga för HD

När mark- och miljödomstolen avvisade överklagan och motiverade det med att samfundet inte hade någon klagorätt så överklagade samfundet beslutet till mark- och miljööverdomstolen. I november 2019 skickade den senare instansen tillbaka ärendet till mark- och miljödomstolen eftersom man menar att samfundet har rätt att låta få planen prövad.

Stor rivning i City bollas mellan domstolar

Det gillade inte Stockholms stad som överklagade det beslutet till Högsta domstolen, HD, som alltså nu meddelar att staden har fått prövningstillstånd. HD är den högsta instansen hos de allmänna domstolarna och dess huvuduppgift är att komma med prejudikat.