Visionbild på de nya ungdomslägenheterna i Enskede. Foto: Illustration ÅWL Arkitekter

Nu byggs lyor för unga och studenter i Enskede

Det ska byggas 158 nya student och ungdomslägenheter i Enskede

  • Publicerad 13:52, 9 jul 2019

Snart drar bygget av 158 nya student- och ungdomslägenheter igång i Enskede, vid Sockenplan längs Enskedevägen, söder om t-banespåren.

Det handlar om 115 studentbostäder och 43 ungdomsbostäder, varav de senare ska hyras ut till SHIS, stadens bostadssociala resurs.

Här ska det byggas för bostadslösa utanför bostadsmarknaden

Planen är att starta i mitten av augusti och just nu pågår arbetet med att förbereda marken och stängsla in.

Här bygger Stockholm tillfälliga hyresrätter för unga

Enligt Stockholmshems information till de boende i området kommer bygget orsaka buller, men att de i möjligaste mån ska vidta åtgärder för att minska störande ljud. Arbetena kommer att pågå vardagar 07-17. Inflyttning är planerad till 2021.