Nya bostäder. I Mellanbergsparken mellan Västertorp och Hägerstensåsen ska staden nu börja bygga modulhus åt nyanlända. Foto: Elina Lundberg

Nu byggs modulhusen i Hägersten

Nu startar bygget av modulhus i Mellanbergsparken. Trots att grannar som överklagat bostäderna för nyanlända fortfarande väntar på svar från högsta instans så sätter staden spaden i jorden.

  • Publicerad 14:20, 30 aug 2019

Nästa vecka börjar en del av Mellanbergsparken vid Personnevägen att stängslas in. Då startar staden med markarbetena inför bygget av tillfälliga bostäder för nyanlända på platsen.

I april slog mark- och miljödomstolen fast att staden har rätt att sätta upp modulhus i parken, men den domen vill grannar att högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, tar upp.

Domen: Grönt ljus för modulhus i Hägersten

Överdomstolen väntas behandla frågan den första oktober, men staden sätter alltså igång med bygget i förväg.

– Det är den sista instansen och om de ger ett prövningstillstånd så är det för att det är något alldeles extra som behöver prövas, där det behövs ett prejudikat. Här kan vi inte se att det finns något som sticker ut så att det skulle vara aktuellt, säger Anna
Mölgård, stadens samordnare för bostäder åt nyanlända.

Tillfälliga hem för 60 familjer

Stadens plan är att modulhusen kan börja sättas upp vid årsskiftet och att ett 60-tal familjer kan flytta in i maj eller juni nästa år.

Bostadsrättsföreningar nära parken har försökt att stoppa bygget, framför allt för att man anser att viktiga gröna ytor försvinner.

Anna Mölgård säger att hon förstår att man opponerar sig när det byggs väldigt nära ens egen bostad men understryker att modulhusen är tillfälliga och får stå på platsen i max 15 år.

– När bygglovet har löpt ut ska platsen kunna återlämnas i det skick som den var innan, säger hon.

Fler bostäder för nyanlända behövs

De nya bostäderna innebär också att staden kommer kunna fortsätta att erbjuda tillfälliga hem åt personer som fått uppehållstillstånd och som anvisats till Stockholm.

Även om det nästa år kommer betydligt färre nyanlända hit nu jämfört med 2015 och 2016 behövs modulhusen, enligt Anna Mölgård.

Nyanlända familjerna på plats i Örby

En klar majoritet, 5500 av de 7000 nyanlända som anvisats till Stockholm sen våren 2016, bor fortfarande kvar i stadens tillfälliga bostäder. Och nästa år väntas Stockholm ta emot ytterligare 865 nyanlända.

– En bostad för dem är så viktig. Den gör det möjligt för barn att gå i förskola och skola. Föräldrarna kan etablera sig, lära sig språket och sedan skaffa sig ett arbete. Det är en förutsättning för att de sen kunna ordna en egen bostad, säger Anna Mölgård.

Om Mark- och miljööverdomstolen trots allt skulle upphäva bygglovet för modulhusen vid Personnevägen kommer byggherren Stockholmshem att behöva avbryta sitt arbete och återställa platsen.

Planen. Så här är det tänkt att husen vid Personnevägen ska se ut när de är klara i maj/juni nästa år. Foto: Illustriation: Stockholms stad