BÄTTRE FÖR FOTGÄNGARE. Gångbron utmed Munkbron ska rivas och ersättas med en nyare och bättre. Foto: Mikael Ullén, Trafikverket

Nu byggs ny gångbro mellan Gamla Stan och Södermalm

På onsdag stängs gångbron vid Centralbron av i flera månader. Till hösten öppnas en helt ny gångbro.

  • Publicerad 09:57, 13 maj 2019

Som vi tidigare rapporterat kommer det ske en omfattande renovering på järnvägsbron över Söderström.

Det här påverkar även gångbron, som ska rivas och ersättas med en ny. Trafikverkets målsättning är en bro med förbättrad miljö för gångtrafikanter.

– Den nya gångbron kommer att utrustas med ett kombinerat säkerhets- och bullerskydd av härdat glas, vilket leder till en säkrare, mindre bullrig och betydligt trivsammare miljö, säger Kent Sahlman, projektchef på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Extrasatsning för mindre kaos på Gröna linjen

Trappan vid Munkbrohamnen får en ny och bättre placering och området intill får en rejäl uppfräschning.

Gångbron stängs av på onsdag 15 maj och den nya beräknas öppna 31 oktober. All tågtrafik stängs av från och med den 24 juni till och med den 18 augusti.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

När det arbetet är klart påbörjas monteringen av den nya gångbron som av säkerhetsskäl förblir avstängd fram till dess att den är helt färdigställd. Därför är avstängningen av gångbron längre än avstängningen av järnvägen.