Visionsskiss över hur de planerade modulhusen vid Hässelby värmeverk ska se ut. Foto: Stockholms stad

Nu byggs omtvistade modulbostäder i Hässelby

Nu har spaden satts i marken för de nya genomgångbostäderna vid Hässelby värmeverk. Redan i slutet av sommaren 2020 är det tänkt att nyanlända familjer ska flytta in.

  • Publicerad 16:18, 25 nov 2019

Det planerade bygget av genomgångsbostäder vid Hässelby värmeverk har varit omtvistat. Den första bygglovsansökan lämnades in i oktober 2017, och i september förra året hade bygglovet överklagats hela vägen till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen.

De valde dock att inte pröva frågan. Bygglovet vann då laga kraft och nyss satte markarbetena igång vid Fyrspannsgatan.

– Det kommer att pågå till i början av nästa år, sen kommer modulerna börja monteras i februari, säger Patrik Andersson, avdelningschef för bygg och teknik på kommunala bostadsbolaget Stockholmshem, som ansvarar för bygget.

Klart för modulhus för nyanlända i Hässelby

Nyanlända familjer

Det som byggs är genomgångsbostäder, alltså tillfälligt boende, med ett bygglov för fem år. Den tiden kan förlängas, men till max 15 år.

Modulerna ska sättas ihop till 51 lägenheter – tvåor, treor och fyror, fördelat i två hus om tre och fyra våningar.

– De är flyttbara. Vi sätter ihop dem, men sedan ska de kunna monteras ned och flyttas, säger Patrik Andersson.

De som ska flytta in är nyanlända familjer, och inflyttning väntas ske i slutet av sommaren 2020.

Fakta om genomgångsbostäder

Ett tillfälligt bygglov gäller i fem år och kan förlängas två gånger vilket ger en maxtid på 15 år.

Under 24 månader har nyanlända rätt till etableringsstöd, förutsatt att de uppfyller kraven i sin etableringsplan. Det kan handla om att söka jobb, svenskaundervisning och att delta i samhällsvägledning.

Enligt bosättningslagen är alla kommuner skyldiga att ta emot och ordna bostad åt nyanlända som anvisas till kommunen.

Stockholm har sedan 2016 fixat genomgångsbostäder för över 7 000 nyanlända med uppehållstillstånd. För 2020 väntas 856 nyanlända anvisas till staden.

Källa: Anna Mölgård, SLK, Stockholms stad

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt