Oeniga. Salar Rashid (S) anser att majoriteten borde ha gjort mer för att dämpa smittspridningen i Skärholmen. Men kritiken tillbakavisas av M-toppen Anna König Jerlmyr. Foto: Hans Alm, Claudio Britos & Sacharias Källdén

Nu evakueras trångbodda i Skärholmen

Nu finns evakueringsbostäder i Skärholmen, en stadsdel som drabbats hårt av covid-19. Men att låta äldre och riskgrupper som bor trångt flytta tillfälligt är för svårt och tar för lång tid, anser Socialdemokraterna.

  • Publicerad 11:38, 27 maj 2020

Under våren har en allt högre andel av befolkningen konstaterats smittad av covid-19 i Skärholmen, som är en av de stadsdelar där smittspridningen har varit som störst. Bara Rinkeby–Kista och Spånga–Tensta har drabbats hårdare av viruset.

Trångboddhet har pekats ut som ett skäl till det och i mitten av april beslutade staden om evakueringsboenden för äldre och riskgrupper som bor trångt i Järvaområdet.

De kräver utredning om smittspridning i Järva

Redan då flaggade staden att det här kunde bli aktuellt även i Skärholmen, men bostäderna har dröjt ända till den 19 maj.

S: "Kan inte leka med liv"

Nu finns det fem bostäder i stadsdelen med hyror på runt 6 000 kronor som den evakuerade får betala. För den som inte har råd går det att ansöka om ekonomiskt bistånd för att klara hyran. Men det här är för krångligt, anser Salar Rashid (S), vice ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd.

Han menar att staden nu måste garantera att alla som behöver evakueras snabbt får flytta.

– Man kan inte leka med liv. Att man ska behöva ansöka om och det ska göras biståndsbedömningar är en för svår byråkrati när en pandemi råder, säger han.

Hittills har inte en enda evakueringsbostad använts i Skärholmen. Det är bara en person som har visat intresse men den tillhörde inte någon riskgrupp och fick därför nej.

M: "Agerade tidigt"

Men finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) tror inte att det här beror på hyran eller byråkratin. Hon tycker att stadens system med stöttande boendelotsar är effektivt och enkelt. Däremot tror hon att kravet på att de som evakueras ska isolera sig och inte får ha besök eller träffa anhöriga kan göra att många väljer att bo kvar hemma.

Att staden inte har haft en tillräcklig beredskap i Skärholmen, en kritik som Socialdemokraterna framfört, håller hon inte med om.

– Vi agerade tidigt genom att i april ge stadsdirektören möjlighet att öppna boenden vid en större smittspridning. Vi säkerställde också att vi hade tydlig information på olika språk på plats och har försökt nå ut även i informella kanaler som moskéer och föreningar, säger Anna König Jerlmyr.

Att, som Socialdemokraterna föreslår, börjar söka upp äldre och riskgrupper för att informera om evakueringsbostäderna är inte aktuellt enligt Anna König Jerlmyr eftersom grupperna ska ha få sociala kontakter. I stället hoppas hon att regionen ska komma igång med en bredare testning av smittade och av antikroppar för att begränsa viruset.

Evakueringsboenden

Staden evakueringsboenden är för dig som är över 70 eller tillhör en annan riskgrupp för covid-19 och som är trångbodd.

Boenden finns för invånare i Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta eller Skärholmen.

Syftet är att den som har behov av att isolera sig ska kunna göra det.

Du får inte uppvisa symtom på covid-19.

Hyran betalas av den boende.

Visa merVisa mindre