Botkyrkas äldre ska få välja mer, föreslår S. Men de öppnar inte för privata aktörer i äldreomsorgen. Foto: GUN PERSSON LJUSNE

Nu får alla över 75 år rätt till hemtjänst

Alla Botkyrkabor över 75 år ska ha rätt till hemtjänst. Dessutom ska äldre få större valfrihet att välja vård- och omsorgsboende. I veckan lade S fram sin plan för hur valfriheten ska öka i äldreomsorgen.

  • Publicerad 12:16, 11 apr 2018

Botkyrka kommun har länge kämpat med att lyfta äldreomsorgens bottenbetyg. Drygt var fjärde brukare svarade att de får tillräckligt inflytande och tid över sin hemtjänst 2016. I tisdags lade Socialdemokraterna fram ett förslag för hur kommunens äldre ska få större valfrihet i omsorgen.

– Det här handlar om att man ska få bestämma mer över sitt liv även som äldre, säger Tuva Lund, ordförande för vård- och omsorgsnämnden.

Nya bottensiffror för hemtjänsten i Botkyrka – på näst sista plats i landet

Alla över 75 år ska få rätt till sex timmars hemtjänst i månaden. Den som fyllt 75 och vill ha hjälp att gå och handla, att tvätta eller städa behöver bara anmäla det till vård- och omsorgsförvaltningen, utan biståndsprövning.

– Äldre i Botkyrka uppskattar sin hälsa som sämre än i andra kommuner och kommer in i åldrandet tidigare. Att få hjälp med vardagsbestyr tidigt gör att äldre får behålla hälsan längre, säger Tuva Lund (S).

Är det inte bättre att satsa på de som är som sjukast istället för att alla ska få hjälp?

– Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att man börjar behöva mycket hjälp. Kan vi undvika det genom att äldre får hjälp med saker som att putsa fönster så tjänar både de äldre och nämnden på det.

Så tycker Botkyrkas äldre om hemtjänsten

Hemtjänsten ska bli mer flexibel. När personalen kommer för att städa ska den äldre kunna välja att till exempel gå en promenad istället. De äldre som ska flytta till äldreboende får rätt att välja till vilket.

– Tidigare har man fått önska, nu ska man få välja. Det ska fungera som det fria skolvalet. Blir boendet full så är det ju fullt, men då kan man flytta tillfälligt till ett annat boende tills det blir en plats ledig, säger Tuva Lund (S), som menar att kommunen kommer få en överkapacitet av platser när de boende som planeras står klara.

Förslagen innebär inte att några nya pengar satsas, de tas ur den budget som redan lagts för äldreomsorgen.

De borgerliga partierna vill att Botkyrka inför LOV – lagen om valfrihet – som innebär att äldre kan välja privata företag för sin hemtjänst. En fråga de driver inför valet. Det är fortfarande inte aktuellt för S.

– Nej, det handlar mer om företags rätt att få etablera sig än om att invånarna ska få välja utformning på sin omsorg, säger Tuva Lund.

Reformerna ska gälla från oktober.

SPANING. 7 frågor som kan avgöra valet i Botkyrka

S löfte till Botkyrkas äldre

Här är några av förslagen:

Alla Botkyrkabor över 75 år har rätt till sex timmars hemtjänst per månad utan biståndsbedömning.

Rätt att välja vård- och omsorgsboende.

Egen tid, en timme mer hemtjänst per månad, fortsätter.

Äldre ska få välja en kontaktperson de trivs med.

Äldre ska få gå ut på promenad den dag de vill, inte bara då det är schemalagt som det varit tidigare.

Visa merVisa mindre

Så tycker de äldre om omsorgen (2017)

Hemtjänsten

Så stor andel är nöjda:

Botkyrka: 75 %

Stockholms län: 86 %

Riket: 89 %

Så stor andel är trygga:

Botkyrka: 75 %

Stockholms län: 82 %

Riket: 86 %

Vård- och omsorgsboende

Så stor andel är nöjda:

Botkyrka: 69 %

Stockholms län: 81 %

Riket: 82 %

Så stor andel är trygga:

Botkyrka: 76 %

Stockholms län: 86 %

Riket: 88 %

Källa: Socialstyrelsen

Visa merVisa mindre