Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) vill se ett bättre cykelstråk över Bällsta bro. Foto: Mikael Andersson

Nu får Bällsta bro nya cykelbanor

Bällsta bro, som binder samman Stockholm och Sundbyberg, är inte alltid helt enkel att cykla över. För att bättra på trafiksituationen har staden nu ett förslag som ska underlätta cykelpendlingen.

  • Publicerad 09:32, 5 nov 2019

Den 14 november ska det tas beslut i Stockholms stads trafiknämnd samt Sundbybergs stads trafiknämnd om att bredda cykelbanorna på Bällsta bro.

Trots att Bällsta bro, som korsas av bilister, gångare och cyklister, är ett utpekat cykelpendlingsstråk saknas det för närvarande cykelbanor.

Cykelbanorna kopplas på före och efter bron. Det innebär att cyklisterna på själva bron får cykla i blandtrafik, alltså bland motortrafik.

– Det har alltid varit ett viktigt stråk för alla kommunikationsmedel, men när spårvägsbron byggdes var det ingen som tänkte på att det hade kunnat fixas i samma veva. Men nu är det på gång. Vi i staden vill ha det, Sundbyberg vill ha det och det behövs, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Har tittat på flera alternativ

Därför har trafikkontoret i Stockholms stad tillsammans med Sundbybergs stad utrett möjligheten att anlägga cykelbanor över bron.

En tanke var att ta bort ett helt körfält för att göra plats för cyklisterna, men det skulle innebära problem för buss- och motortrafikens framkomlighet, visade en trafikanalys från 2018.

Idag visar undersökningar att när bilisterna får rött för att tvärbanan ska köra förbi, är medelkölängden på Bällstavägen mot Sundbyberg 35 meter. Om ett körfält skulle tas bort skulle den medelkölängden öka till 260 meter. Alltså, inget alternativ.

Dock kommer samtlig trafik att påverkas även om alla körfält är kvar, eftersom turtätheten på tvärbanan planeras öka.

Smalare körbanor

Därför har det föreslagits att man nu ska smalna av körbanorna en aning för att göra mer plats åt gång- och cykelbanorna.

– Vi kommer lägga in enkelriktade cykelbanor på varje sida, som är separerade från gående. Gångbanan kommer bli smalare än jag skulle vilja, men vi har behövt göra kompromisser eftersom vi inte kunnat rycka ett körfält, säger Daniel Helldén.

Kommer det inte bli trångt för biltrafiken?

– Nej, min bedömning är att det inte kommer bli ett problem. Vi har prioriterat stombussar, och de får gott och väl plats. Däremot kommer man inte kunna hålla höga hastigheter, men det ska man inte hålla där.

Notan för projektet delas av Stockholms och Sundbybergs stad, där båda står för 4,5 miljoner kronor var.

Från Sundbybergs håll ser man också positivt på projektet.

– Jättebra att vi nu kommer få till en bra cykelkoppling mellan Mariehäll och centrala Sundbyberg. Det skapar också en större trygghet för alla gående över Bällsta bro, säger Stefan Bergström (C), stadsmiljökommunalråd i Sundbyberg.

Om de två trafiknämnderna godkänner förslaget i november så är planen att det nya pendlingsstråket ska börja byggas och stå klart 2021.