Samråd. Synpunkter ska vara inne senast den 14 mars. Foto: Illustration: Arkitema Architects

Nu får berörda ge sina synpunkter om Rankhus

Det planeras för en helt ny stadsdel i Kungsängen. Bland annat 2900 nya bostäder planeras i den nya stadsdelen Rankhus, men hela området klarar inte miljömålet för frisk luft.

  • Publicerad 10:15, 18 jan 2018

Detaljplanen för det nya Rankhusområdet, etapp 1, ligger nu ute på samråd. Det innebär att berörda kan lämna in sina synpunkter skriftligen till Upplands-Bro kommun innan den 14 mars via post eller e-post. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, sakägare och boende är de som får komma med synpunkter.

Två öppna hus kommer att hållas i Kulturhuset i Kungsängen, torsdagen den 15 februari klockan 13.00-19.00 och torsdagen den 1 mars klockan 13.00-19.00. Då ges tillfälle att ställa frågor.

Det nya området ligger norr om E18, en kilometer från Kungsängens centrum, och omfattar 450 hektar mark. 75 hektar består av vatten. Det är ett område som i dag är glest bebyggt med ett tjugotal småhus, och som främst används som strövområde för närboende och bergsklättring vid Ryssviken.

Ska påbörjas år 2019

Området för etapp 1 är 61 hektar stort. Målet är att redan från början skapa en stadsliknande struktur.

I planbeskrivningen beskrivs Rankhusområdet som ”ett område med goda förutsättningar att erbjuda attraktiva boendemiljöer med närhet till naturen och till Kungsängens centrum med service, allmänna kommunikationer och motorväg”.

Området närmast E18 riskerar att störas av ljudet från motorvägen, och inom detaljplaneområdet bedöms miljömålet för frisk luft uppnås, men inte för hela planområdet.

Etapp 1 beräknas påbörjas under år 2019, och sedan byggs de andra etapperna på fram till år 2032.

Rankhus etapp 1

2900 bostäder

7000 invånare

3600 kvm handelsyta

1 högstadieskola

3 låg- och mellanstadieskolor

8 förskolor

1 idrottshall

2 parkstråk och 1 strandpromenad

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Elever bjöd in förintelseöverlevare

När eleverna på Fridegårdsgymnasiet läste Hédi Frieds bok ville eleverna bestämde de sig för att bjuda in henne. Det slutade med en föreläsning av Hédis syster Livia kom till skolan.onsdag 23/5 13:05

Samir och Viktor till Håbo

Melodifestivalen. Där har ni den kanske främsta gemensamma nämnaren mellan två olika artistbesök i Håb i sommar.tisdag 22/5 16:50

Senaste numret

Bålstabladet