Nyfikna. Fåren vid Broby backar kommer gärna fram och hälsar på besökare. Foto: Håbo kommun

Nu får fåren beta i backen

Broby backar och Klosterbacken har fått nya inneboende. Fåren och hästarna ska öppna upp marken. – Det finns många fördelar, säger kommun­ekolog Annett Wass.

  • Publicerad 01:15, 8 jun 2019

Det har varit på gång en längre tid, men nu är fåren på plats vid Broby backar. Den första måndagen i juni 2019 tog de sina första steg i det som nu ska vara deras hem för den överblickbara framtiden. Det är genom den lokala naturvårdssatsningen, som går under namnet LONA, som det hela har blivit verklighet.

– Det här är en gammal beteshage som annars står och växer igen och eftersom den ligger precis bredvid Futurumskolan så används den av barnen. I och med detta ska större delen av området kunna användas, även i utbildningssyfte. Det finns väldigt många fördelar med det här, säger Annett Wass.

Det är inte bara skolbarn som passerar genom området utan även många andra människor och alla är välkomna in.

– Nu är det fallgrindar som går igen av sig självt. De stora grindarna över vägen är låsta för att minimera risken att folk glömmer, men om man går där är det ändå bra att se till att man stänger efter sig. I övrigt handlar det om att se till att man inte skrämmer djuren och om man har hund ska den vara kopplad.

Den största utmaningen för besökare blir kanske att låta bli att mata fåren.

– De är väldigt nyfikna och kommer gärna fram och hälsar. Vill man mata så får man ta en liten grästuva eller något annat som växer där. Man får inte ta med sig mat. De ska äta det som finns i hagen så att man vet vad de får i sig, säger Annett Wass.

Dagen efter att fåren kommit på plats vid Broby backar fick även Klosterbacken nya invånare när såväl hästar som får tog plats där.

– Det är ett nästan lika stort område och på båda platserna finns det fornlämningar. De ska göras mer synliga genom det här.

Man fick lämna bilnycklar och körkort

Söndagens blåljusrapport är kort. Ett identitetsbedrägeri och ett drogbrott är allt.söndag 13/10 10:59

Ung pojke misshandlad av yngre

Blåljusrapporten från senaste dygnet är kort men trist läsning. En 15-åring misshandlades av en något yngre (!) pojke vid järnvägsstationen på fredagens eftermiddag.lördag 12/10 9:09

Senaste numret

Bålstabladet
Stockholm Direkt