Mer resurser. Järfälla kvinnojour har fått mer pengar från kommunen i år, och det kan bli ytterligare i och med en förändring i regeringens budget. Bilden är en genrebild. Foto: Mikael Andersson

Nu får Järfällas kvinnojour mer pengar

Kvinnojouren i Järfälla har länge velat se ett ökat ekonomiskt stöd till verksamheten. Nu har de till sist fått mer pengar, och det kan bli tal om ytterligare tillskott i och med regeringens vårförändringsbudget.

  • Publicerad 12:06, 16 apr 2019

Förra veckan kom beskedet att regeringen skjuter till 40 miljoner extra till landets tjej- och kvinnojourer, utöver grundanslaget på 100 miljoner, något Dagens Nyheter var först att rapportera. Enligt Centerpartiet, som meddelade beslutet, ska det kunna finansiera en extra halvtidstjänst per jour och år.

Men än så länge vet inte kvinnojourerna om huruvida pengarna kommer att öronmärkas eller inte.

– Vi ser jättepositivt på att regeringen vill satsa på kvinnojourerna. Men det vi märkt historiskt är att det ofta varit riktade pengar, vilket gjort att vi till exempel inte kunnat söka bidrag för de skyddade boendena, där de största kostnaderna finns. Vi hoppas att det inte är så med de här pengarna, säger Alexandra Hedborg, ordförande i Järfälla kvinnojour (och ledamot i Järfällas kommunfullmäktige för Moderaterna, reds. anm.).

Pressade kvinnojouren får inte mer pengar

Mer pengar från kommunen

Förra våren rapporterade vi om att det verksamhetsstöd som jouren får från kommunen legat på samma nivå sedan 2014 – 700 000 kronor – samtidigt som utgifterna ökat i takt med att det ställs högre kvalitetskrav på kvinnojourerna.

Men i år har det kommunala verksamhetsstödet höjts till 1,3 miljoner kronor. Hur pengarna ska användas är inte beslutat än, men planen är att de ska gå till att anställa mer personal.

Samtidigt har kvinnojouren flera utmaningar framöver. Alexandra Hedborg pekar på att vissa undviker att söka sig till en kvinnojour på grund av att de inte kan få tag i en bostad när de senare ska klara sig utan kvinnojourens hjälp.

För de som har barn kan det uppstå problem med skolgång, då båda vårdnadshavarna behöver ge sitt tillstånd för förskola och skola. Många kvinnor har också problem med att få pengar från försäkringskassan, vilket gör det svårt för dem att försörja sig.

– Hos oss får de otroligt bra stöd med allt det här, av personal som är vana att hantera de hinder som uppstår. Men självklart hade vi kunnat fokusera mer på kvinnans mående om de här hindren inte fanns, och det skapar en extra oro för dem, säger Alexandra Hedborg.

Hårdare krav pressar kvinnojouren i Järfälla

Stockholm Direkt