TILLÅTS. Nu får Järvaområdet ordningsvakter på gator och torg. Foto: Sacharias Källdén

Nu får Järva ordningsvakter på gatorna

Nu blir centrala Rinkeby, Husby och Spånga centrum LOV3-områden, vilket innebär att ordningsvakter får befogenhet att arbeta på gator och torg.

  • Publicerad 14:12, 2 sep 2019

I början av året skickade kommunen in en ansökan om att centrala delar av Rinkeby, Husby och Spånga skulle blir så kallade LOV3-områden. Och nu kommer beskedet att ansökan beviljas från den 9 september.

– Jag är väldigt nöjd. Det här har vi väntat på länge, säger Benjamin Dousa (M), ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Han fortsätter:

– Det är viktigt eftersom vi vet att av alla områden i hela staden, är otryggheten som allra störst på Järvafältet. Nu ska vi ta tillbaka stadsdelen från de unga killar som tror att de äger den.

Mellan 07 och 23 varje dag

Ordningsvakterna har tillstånd att arbeta i centrala Rinkeby, Husby och Spånga mellan 07 och 23 varje dag. Exakt var de får vara finns uppskrivet i detaljerade instruktioner. Och de kan hjälpa till med det mesta, säger Benjamin Dousa.

– Ordningsvakterna har breda befogenheter, med allt förutom det riktigt grova våldet. De kan naturligtvis inte stoppa skjutningarna, utan det ska polisen göra.

– Men de kan arbeta med ordningsstörande moment, till exempel om det är en grupp killar som väsnas eller säljer narkotika. Dessutom kommer de att vara väldigt samspelta med polisen och ha direkt kommunikation med dem via radio. De kommer också att få en särskild utbildning, som bara ordningsvakterna här ute på Järvafältet får.

Även Ole-Jörgen Persson (M), ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd är nöjd med beslutet:

– Det här är en oerhört positiv dag. Det här har vi kämpat för länge. Jag är övertygad om att Järvaborna kommer att märka en skillnad, när de här bilarna börjar rulla in på gatorna. Bara genom sin närvaro kommer de att bidra till att upprätthålla tryggheten.

Oppositionen skeptisk

En som är mer skeptisk är Rashid Mohammed (V), vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

– Jag tycker inte att det här är rätt väg att gå. Det största problemet i området är dödsskjutningar och det har ordningsvakterna inte befogenhet att arbeta med. De finns bara i vissa områden, och bara mellan klockan sju och 23. Det säger han, och fortsätter:

– Det här kommer att skapa konflikter, mellan ungdomar och ordningsvakter. Dessutom är jag rädd att ordningsvakterna kommer att få en alltför tuff arbetsmiljö.

Han tycker att det vore bättre att välja en annan väg för att motarbeta kriminalitet.

– Jag tycker att man istället borde satsa på medborgarvärdar och ungdomsvärdar. Dessutom borde man bjuda in föreningar och det civila samhället att arbeta förebyggande, för att ungdomar inte ska ge sig in i kriminalitet från början.

LOV3

Redan tidigare har vissa avgränsade delar av Järva varit LOV3-områden, men nu kommer ordningsvakterna få befogenhet att röra sig i betydligt större områden.

Tidigar gällde LOV3-klassningen bland annat Kista galleria och området runt Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Men nu blir utökas alltså området till bland annat torg i både Rinkeby och Husby, samt Spånga centrum.

LOV 3 innebär att ordningsvakter får tjänstgöra enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV) efter särskild prövning av Polismyndigheten.

Stockholm Direkt