Avgift. Om kommunen inte ger bygglovssvar inom den bestämda tiden får de betala en del av bygglovet som straff, enligt en ny lag. Foto: Mikael Andersson

Nu får kommunen betala för långsamma bygglov

Kirrar inte kommunen bygglov i tid? Då får de betala för det, enligt en lagförändring som började gälla vid årsskiftet. Om det dröjer tillräckligt lång tid kan det bli gratis för den som sökt bygglov.

  • Publicerad 16:26, 4 feb 2019

Att få bygglov kostar pengar för den som vill bygga – men om kommunen dröjer med bygglovet längre än vad som är okej enligt lagen, är det numera kommunen som får stå för en del av kostnaden.

Lagförändringen började gälla den 1 januari, och avgiften för den som sökt bygglov ska reduceras med en femtedel per vecka. Om det drar över fem veckor blir det gratis.

Det innebär alltså att kommunen förlorar pengar om de inte ger besked i tid. Det är första gången som kommuner kan få ekonomiska sanktioner till följd av långsamma bygglov, uppger P4 Stockholm.

L: Inga problem för Järfälla

Vanligtvis har den sökande rätt att få besked från kommunen inom tio veckor från det att bygglovsansökan kommit in (se faktaruta). Något som Järfälla inte lär ha några problem att möta, menar Lars Bergstig (L), ordförande i miljö-och bygglovsnämnden i kommunen.

– Tio veckor är en rimlig avvägning som riksdagen gjort men i Järfälla är det ovanligt att så lång tid skulle behövas. Från det att en ansökan är komplett till dess att handläggningen är klar har vi de senaste åren legat betydligt under, snarast kring tre veckor i genomsnitt, skriver han i ett mejl till StockholmDirekt.

Bygglov? Var god dröj...minst fem år

Det här betyder lagförändringen

• Den som söker bygglov eller förhandsbesked har rätt att få besked inom tio veckor efter att en komplett ansökan kommit in till kommunen. Om det krävs en större utredning kan tiden förlängas med tio veckor till. När något inte kräver bygglov ska beslut fås inom fyra veckor, och i särskilda fall åtta. Avgiften för bygglover beror på vad det gäller.

• Den 1 januari 2019 började en avgiftsreducering gälla för bygglov. Det innebär att kommunen tvingas minska avgifterna om beslutet inte ges i tid. Avgiften ska reduceras med en femtedel för varje vecka som går över tiden, och efter fem veckor blir det alltså gratis. Syftet är att göra byggprocesser mer effektiva.

Källa: Sveriges Riksdag

Stockholm Direkt