Planerat. Husen ska byggas så att de fungerar som bullerplank för varandra, mot E18 och Snapphanevägen. Foto: Strategisk Arkitektur

Nu får Söderhöjden "intelligenta" bostäder

Runt 300 klimatsmarta och nästan helt energisjälvförsörjande bostäder ska byggas på Snapphanevägen. Husen är en del av ett nytt forskningsprojekt.

  • Publicerad 16:04, 6 mar 2020

Vi har lite utmaningar med bullret.

Artificiell intelligens, AI, och självförsörjande energisystem är begrepp som ofta nämns i framtidsutopier. Nu har framtiden snart nått Söderhöjden. Cirka 300 hypermoderna bostäder ska byggas på Snapphanevägen.

”Tallbohov Electric Village”, som projektet kallas, är del i ett forskningsprojekt som stöds av Boverket. Husen kommer att ritas av arkitektfirman Strategisk Arkitektur, på uppdrag av bostadsbolaget Tornet.

De nya lägenheterna kommer att ha en så kallad flexibel energiförsörjning och vara nästintill självförsörjande på el. Det innebär att husen kommer kunna få energi från bergvärme, solenergi, luftvärmepumpar och köpt el.

– I vårt förslag finns solceller på taken, men vi har även förberett utformningen så att man i framtiden kan ha solpaneler även i fasaden om det skulle bli aktuellt. Vi har byggt in en flexibilitet på det sättet, säger Naseer Nasiri, arkitekt hos Strategisk Arkitektur.

Tanken är att AI kommer välja det mest klimatsmarta alternativet automatiskt, sekund för sekund.

– Det är viktigt att boendemiljön är hemtrevlig och ombonad, trots all bakomliggande teknologi. Vi vill ge känslan av att de boende bor i ett ”vanligt” hus, men som samtidigt är tekniskt i framkant, säger Naseer Nasiri,

Blandade upplåtelseformer

De fyra planerade punkthusen kommer att ligga mittemellan E18 och Snapphanevägen. Men Naseer Nasiri ger lugnande besked om eventuella bullernivåer.

– Vi har lite utmaningar med bullret. Men husen kommer att funka som bullerplank för varandra mot de trafikerade vägarna, säger Naseer Nasiri.

Lägenheterna kommer ha blandade upplåtelseformer i form av både hyresrätter och bostadsrätter. Det är ett viktigt för den sociala hållbarheten, menar Naseer Nasiri.

– Det är viktigt att människor möts och att det finns en blandning av människor.

När tror ni att de första kommer att flytta in?

– Det är inte spikat, men lägenheterna väntas stå klara i slutet av 2022.

Tallbohov electric village

✓ Cirka 180 lägenheter ska byggas i etapp 1, som precis fått bygglov.

✓ Just nu planeras den andra etappen som innefattar två lamellhus med cirka 120 lägenheter. Parallellt med detta utreds möjligheten för att lagra energin från solcellerna i form av vätgas.

✓ Strategisk arkitektur har ritat byggnaderna på uppdrag av bostadsbolaget Tornet.

✓ De fyra punkthusen ska ligga på Snapphanevägen och vara färdigbyggda inom två till tre år.

Visa merVisa mindre