Sällskap. I november får demenssjuka i kommunen tillgång till så kallade terapikatter. På bilden syns två av dem. Foto: Emma Sueiro Svensson

Nu får Vallentunas demensboenden robotkatter

I november får vårdpersonalen på Vallentunas demensboenden nya hjälpredor – i form av robotkatter. De har päls, jammar och spinner och ska användas som ett komplement i demensvården.

  • Publicerad 14:14, 25 okt 2019

Vallentunas äldreboenden har fått hem ett paket med mjuka robotkatter. Tanken är att de ska mysa med de demenssjuka som bor där, och på så sätt inge trygghet och lugn.

– De ska likna husdjur så mycket som möjligt. De har ett antal olika sensorer och kan spinna och andas bland annat, säger David Gyllenstråle, socialchef på Vallentuna kommun.

Katterna har också avtagbar päls som går att tvätta.

De är utvecklade för att användas som så kallade terapikatter av robotikforskare och vårdforskare vid Mälardalens högskola.

När man forskat på dem har man sett att de har en lugnande inverkan på personer med demens och de med intellektuell funktionsnedsättning. Katterna har också ökat deras vilja att kommunicera.

– Det är det underbara med den digitala utvecklingen, när små saker kan göra det mycket enklare och lättare för alla inblandade. Vi testar det här för att vi tror på det, säger David Gyllenstråle.

Statsbidrag för välfärdsteknik

Katterna finansieras av ett riktat statsbidrag för välfärdsteknik i omsorgen, som Vallentuna kommun ansökte om förra året.

Socialchefen David Gyllenstråle berättar att man eventuellt är öppen för att köpa in fler katter och testa på andra målgrupper.

– Skulle vi upptäcka att det finns fler användningsområden med robotkatterna kommer vi givetvis undersöka hur vi kan få det till flera av våra kunder. Både inom äldreboenden men också andra verksamheter, säger han.

Stockholm Direkt