Utbyggnad. Stockholm Vatten och Avfalls elva dricksvattenreservoarer i Stockholm och Huddinge behöver renoveras. Samtidigt passar bolaget på att se över det framtida behovet i och med den den stora befolkningsökningen. Foto: Mats Halldin/Wikimedia Commons

Nu föreslås utbyggnad i Lill-Jansskogen

Dricksvattenreservoarer i Lill-Jansskogen räcker inte längre till för att klara vattenbehovet.

  • Publicerad 10:06, 4 jun 2019

2016 föreslog Centerpartiet att ytan under Uggleviksreservoaren i Lill-Jansskogen skulle används till klubbfester. Motionen fick dock tummen ned av både miljöborgarrådet och flera tunga instanser.

Nu finns istället andra planer för platsen – i form av en utbyggnad.

Reservoaren i Norra Djurgårdsstaden togs i drift redan 1935 men har för låg bräddnivå och rymmer inte tillräckligt med vatten. Det innebär att den måste stängas av under en del av dygnet, vilket medför att leveransområdet, bland annat Norrmalm och Östermalm, då saknar reservoar.

Därför föreslår Stockholm Vatten och Avfall att reservoaren beviljas 75 miljoner kronor som ska användas till att både höja nivån och öka volymen med cirka 50 procent.

Planen är att först bygga en ny del av en ny reservoar bredvid den befintliga. Därefter kan den befintliga reservoaren rivas och den nya byggas klart. På det viset kan den befintliga reservoaren vara i drift under ombyggnaden.

Bolagets styrelse föreslås lämna förslaget vidare till kommunfullmäktige för beslut.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android