Vi frågade Västerortsbor vad de har för förhoppningar för 2020-talet. Foto: Victor Malmcrona/HSK fotboll/Sofie Lundh/Privat/Matilda Rahm

Nu går Hässelby-Vällingby från 2010-tal till 2020-tal

Ett nytt decennium har inletts! Vi har frågat boende och engagerade i Hässelby-Vällingby om vad de tycker har präglat området under 2010-talet – och vad de hoppas ska hända under det kommande decenniet.

  • Publicerad 16:29, 10 jan 2020

Fråga 1: Vad tycker du har präglat Hässelby-Vällingby under 2010-talet?

Fråga 2: Vad hoppas du ska prägla Hässelby-Vällingby under 2020-talet?

Foto: Sofie Lundh

Namn: Niki Addibpour
Ålder: 24
Engagemang: Medgrundare till Systrar runt hörnet, en förening som jobbar för att stärka unga tjejer i förorten
Bor: Hässelby villastad
Hässelbybo sedan: 1999

1. "För mig som var 14 år när 10-talet började har Hässelby-Vällingby präglats av en enorm trygghet. Mina tonår spenderades genom att hänga med kompisar i Lövsta, Riddersvik, Carl Bondes, Vällingby centrum, och många fler platser. Den tryggheten och hemmakänslan försvinner aldrig, oavsett det som sägs ibland om våra områden idag. Jag hade inte velat växa upp någon annanstans!"

2. "Jag hoppas att det kommande decenniet för med sig kärlek och gemenskap. Att det rådande politiska klimatet inte påverkar oss och att vi kämpar tillsammans för att alla ska må bra och ha det bra där vi bor. Våra områden är segregerade och det vore väldigt fint om vi om tio år är mer förenade."

Foto: Matilda Rahm

Namn: Olof Hanson
Ålder: 47
Engagemang: Konstnärlig ledare, Kulturhuset Stadsteatern Vällingby
Bor: Skarpnäck
Jobbat i Vällingby sedan: 2016

1. "Utförsäljningarna av våra gemensamma bostadsområden, och mer specifikt; diskussionen om att sälja ut Vällingby centrum. Svenska bostäders ägande och förvaltning skapar ett centrum för alla. Det är oerhört risktagande från politiskt håll att ens föreslå en utförsäljning."

2. "Större satsningar på generella välfärdsfrågor, såsom förskola, skola, fritid och kultur. Tillsammans kan vi göra Vällingby-Hässelby ännu mer fantastiskt!"

Foto: Privat

Namn: Jon Jogensjö
Ålder: 54
Engagemang: Hässelby-Vällingbys egen cykelexpert som ligger bakom bloggen Cykelpendla Hässelby.
Bor: Hässelby villastad
Hässelbybo sedan: 2012

1. "Jag och familjen flyttade till Hässelby 2012, vi bodde tidigare på Kungsholmen men behövde mer bostadsyta. Vi tycker att Hässelby levererar det vi sökte, närmare till natur och bad, mindre stress."

2. "Vi tycker det är spännande att det byggs nya bostäder i Hässelby och Vällingby när staden växer, och hoppas på att det blir levande stadsdelar med mer lokal handel, fler restauranger och fik. Och att stadsplanering görs hållbart, där hållbara transporter som gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Och att man bygger fritidsaktiviteter för barn och ungdomar på deras villkor."

Kristina Långström, Anna Nerlich och Stefan Nerlich. Foto: HSK fotboll

Namn: Anna Nerlich (mitten)
Ålder: 52
Engagemang: Ideellt aktiv i Hässelby SK Fotboll och prioriterar föräldravandring två timmar en fredagskväll istället för tv-soffan.
Bor: Hässelby villastad
Hässelbybo sedan: 2001

1. "Inom barn- och ungdomsidrotten är det allt svårare att rekrytera ideella ledare. Kraven som ställs på ledare är enorma, det finns en inställning som breder ut sig att man kan köpa en tjänst istället för att själv engagera sig. Det leder till ledarbrist och antalet arvoderade tränare ökar, även i de yngre lagen. Jag känner en oro för att kostnaden för idrottsutövande ökar vilket gör att idrotten inte är till för alla. Det ser likadant ut om vi tittar på vuxennärvaro utomhus på helgkvällar. Det var fler vuxna ute och nattvandrade för tio år sedan. Poliser och fältassistenterna gör ett fantastiskt jobb men ersätter inte föräldranärvaro."

2. "Min förhoppning på nästkommande tio år är att vi tillsammans lyckas vända denna trend, att vi vuxna ser ett ansvar att bidra med vuxennärvaro där unga vistas. Jag vill att fler vuxna och föräldrar engagerar sig mer ideellt i våra barn och ungdomar oavsett om det är som ledare i föreningslivet eller att nattvandra."

Foto: Victor Malmcrona

Namn: Nasi Azadipour
Ålder: 68
Bor: Råcksta
Råckstabo sedan: 2009

1. "Jag tycker det var mycket stress i början av 00-talet, då jobbade jag på S:t Göran. För tio år sedan flyttade jag till Vällingby från Solna. Det är mer lugn och ro här. Det här har varit ett bra decennium, men alla priser har gått upp. På mat, kläder, bensin och lägenheter."

2. "Att det blir mycket bättre för pensionärer. Vi tillhör en fattig grupp, oavsett hur mycket man har jobbat. Det är mycket som är dyrt, och vi har massa julklappar att köpa. Men det viktigaste är att man är frisk."

Foto: Victor Malmcrona

Namn: Anders Wilandson och Vanessa Bonsib
Ålder: 45 och 40
Bor: Vällingby
Vällingbybor sedan: 2011

1. Anders: "Vi fick barn 2010, så det har präglat oss. Det har varit ett decennium av tillväxt och det känns som att det har blivit bättre. Det putsas och fixas här, och det är ett område som växer."
Vanessa: "Jag tycker inte det är så förfärligt som det beskrivs i tidningarna. Jag tycker det känns tryggt här, och det har dykt upp många nya, roliga butiker."

2. Vanessa: "Jag hoppas samtalstonen förbättras."
Anders: "Att den blir snällare och att det inte är så mycket prat om vi och dem."
Vanessa: "Det är en bra blandning av kulturer här, vi har barn på Vällingbyskolan och i klassen finns barn som är födda här och som är nya i Sverige. Vi tycker det är bra, och ser ljust på 20-talet."

Foto: Victor Malmcrona

Namn: Rebecka Oscarsson
Ålder: 28
Bor: Vällingby
Västerortsbo sedan: 1992

1. "Det känns som att det finns en bra och trygg gemenskap här. Det är som en egen liten stad. Det är nära till grönområden och här finns allt man behöver."

2. "Att det fortsatt kommer vara lugnt och säkert. Det byggs mycket och fler och fler hittar hit, och jag hoppas det fortsätter växa."

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt