Nu gör kommunen omtag i Stenhamra

Arbetet med framtidens Stenhamra centrum gjorde mest ortsborna arga. Nu har kommunen börjat om. Och den här gången involveras invånarna från start.

  • Publicerad 01:15, 2 nov 2019

Det är väldigt roligt att vara i Stenhamra och prata med människor.

Planprogrammet för Stenhamra centrum godkändes 2016. Men därefter framkom en hel del missnöje och starka åsikter från allmänheten om hur kommunen hanterade processen. Förslaget ansågs både vara otillgängligt och svårbegripligt.

Arbetet med detaljplanen påbörjades, men flera faktorer fick det att dra ut på tiden. Stenhamraprojektet är nu kraftigt försenat.

Förra året fattades ett politiskt beslut om att öka medborgarinflytandet. Då bestämde sig kommunen för att ta ett omtag, så i ett pilotprojekt får invånarna nu tycka till ordentligt om Stenhamra centrum.

– Vi försöker göra det på ett nytt sätt, för att bättre kunna ta tillvara medborgares kunskap och synpunkter och möjliggöra påverkan mellan valen, säger kommunens utvecklingsledare Riccard Slettengren Badiali.

Efter sommaren påbörjades perspektivinsamlingen. Kommunens representanter har hunnit träffa både näringsidkare, idrottsföreningar, vägföreningar, politiska partier och skolungdomar.

– När vi gör det brett når vi de som annars inte engagerar sig i den här typen av frågor, säger Johanna Stafström, planarkitekt.

Synpunkterna samlas nu in i ett tidigare skede för att kunna användas i planen.

– De blir en del i beslutsunderlaget tillsammans med lagstiftning, ekonomi och experters kunskap, säger Slettengren Badiali.

– Vi har gjort analyser för att hitta dem som berörs mest av frågan och de vi pratar med får även tipsa om andra som vi borde prata med, säger Amalia Sjindjapkin, idécoach på Idélabbet som ska säkerställa att samtalen förs på ett bra sätt.

I december planeras en dialog mellan de olika perspektiven, så att de som exempelvis vill bygga och de som inte vill bygga får mötas i samtal.

– Här ska vi försöka hitta gemensamma lösningar. Om inte det går vill vi åtminstone möjliggöra en förståelse för processen, säger Slettengren Badiali.

– Därefter ska vi se vad vi kan ta med oss in i detaljplanen innan vi jobbar fram ett nytt förslag på utvecklingen av centrum. Det visas sedan upp för allmänheten, säger Johanna Stafström.

Metoden kommer att utvärderas för att se hur den kan användas även i andra projekt. Samma metod används i dag i många andra kommuner.

– Det är väldigt roligt att vara i Stenhamra och prata med människor och höra deras konstruktiva idéer, säger Riccard Slettengren Badiali.

Framtidens Stenhamra centrum

Planläggningen av Stenhamra centrum syftar bland annat till att pröva förutsättningarna för förtätning av bebyggelse med fler bostäder och butiker, ett nytt torg, utökade grönområden och omdisponering av parkeringsytor.

Förhoppningen är att planen för Stenhamra centrum ska vinna laga kraft 2023. Först därefter kan bygget påbörjas.

På ekero.se/dialogstenhamra går det att läsa mer om dialogprojektet. Vill du lämna synpunkter? Då nås dialoggruppen på dialogstenhamra@ekero.se.

Denice kan vinna pris på Lärargalan

Nyheter Gala. På måndag kan Ekebyhovs Denice Sverla vinna: ”Jag är en prestationsmänniska” Hon njuter varje dag på jobbet. Ekebyhovsläraren Denice Sverlas arbetsglädje har fått hennes elever att nominera henne till Lärargalan. – Då vinner vi tillsammans, säger hon.torsdag 14/11 11:25

Hon blir ny vd för Ekerö bostäder

Nyheter Rekryteringsprocessen är över. I veckan presenterades Ann Söderström som ny vd för Ekerö bostäder. Men hon börjar inte förrän till våren.lördag 9/11 1:15

Svårt för Fittjabussen att hinna med färjan

Nyheter Fastnar i köer. Vissa bussturer har tvingats vända Den nya busslinjen till Fittja har problem med framkomligheten. När bussen fastnar i köer på Slagstasidan har förarna svårt att hinna till färjan.lördag 9/11 1:15