Eleverna i Björnbodaskolan kan behöva flytta om den planerade utbyggnaden av skolan blir verklighet. Foto: Carina Lucas

Nu görs planen för nya Björnbodaskolan om

Staden har planer på att bygga ut Björnbodaskolan i Kälvesta. Nu sammanställs de omkring 100 synpunkterna som kom in under samrådet. Till hösten ska ett reviderat förslag presenteras.

  • Publicerad 12:04, 1 jul 2019

StockholmDirekt har tidigare skrivit om stadens planer på att bygga ut Björnbodaskolan i Kälvesta. Tanken är att riva den nuvarande skolan, en F-3-skola med plats för 390 elever, och ge plats åt en F-9-skola med plats för 1200 elever.

Staden vill bygga ny jätteskola i Vällingby

I januari och februari var förslaget ute på samråd.

– Det var ungefär 100 yttranden som kom in. Många tyckte att det skulle bli en för stor skola och flera var oroliga för hur trafiksituationen skulle komma att påverkas, säger Alexander Hansson-Göl, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Just nu pågår arbetet med att sammanställa synpunkterna och utifrån dem ska staden ta fram ett reviderat förslag. Enligt Alexander Hansson-Göl kommer det nya förslaget läggas ut för granskning till hösten och då får boende i området återigen en chans att ge sina synpunkter på projektet.

Måste hitta plats för barnen

Om förslaget går igenom så måste staden hitta en lösning på vart eleverna som går på skolan ska flyttas.

– Vart barnen ska ta vägen är lite tidigt att svara på i nuläget. Till hösten kommer vi påbörja en utredning och då kommer vi titta på olika alternativ. Men att barnen skulle vara kvar om skolan byggs om är knappast troligt. Av säkerhetsskäl kan vi inte ha barn i skolan när det byggs, säger Gunnar Wohlin, grundskolechef i Hässelby-Vällingby.

Samtidigt planerar staden att bygga en evakueringsskola i Råcksta, som är tänkt att användas när fem andra grundskolor i Västerort renoveras.

Men enligt Gunnar Wohlin vet man inte i i dagsläget om det är ett alternativ att flytta Björnbodaskolans elever dit.

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt