Vision. Så här planeras husen se ut från Växthusvägen sett. Foto: Illustration Vera Arkitekter

Nu har boende fått tycka till om Växthusvägen

Det planerade bygget av 240 lägenheter längs med Växthusvägen mellan Hässelby och Järfälla har väckt starta reaktioner. Nu har boende i området fått säga sitt och det är dags för staden att sammanställa alla synpunkter.

  • Publicerad 16:37, 12 aug 2020

Längs Växthusvägen vill Stockholms stad bygga 240 nya bostäder. Idag kantas vägen av skog. På ena sidan ligger Hässelby villastad, på den andra Järfälla kommun.

Samrådsperioden, den tid då folk kan skicka in synpunkter på det planerade bygget, tog nyss slut. Ljudliga protester har hörts från båda sidorna om kommungränsen.

Skälbybor rasar mot byggplaner i Hässelby

Växthusvägen kan få 240 nya hyresrätter

Kritisk förening

Hässelbys hembygdsförening är en av de som ställt sig kritiska till projektet och lämnat in ett yttrande.

– Vårt största problem är urbaniseringen, vi vill inte ha en stad här i villastaden. Skogen kommer försvinna och det blir som en stor vägg längs med hela vägen. Vi hade hellre sett lägre och färre hus, säger Lars Hannéll, ordförande i hembygdsföreningen.

Det exploateras för mycket i området, menar Lars Hannéll, och tar upp de planerade byggena i Smedshagen, Hässelby strand och Riddersvik, som tillsammans kommer innebära tusentals nya lägenheter i stadsdelen.

– Trafiken är redan kaosartad på Lövstavägen, det kommer inte bli bättre med fler människor, bussar och bilar, säger Lars Hannéll.

På gränsen. Husen i Skälby på höger sida i bilden, som är ett urklipp från Stockholms stad 3D-verktyg. Foto: Illustration: Kidega Carlsson, Stockholms stad

Situationsplan. Så här planeras husen byggas vid gränsen till Järfälla kommun. Foto: Illustration: Vera Arkitekter och PE teknik & arkitektur

120 synpunkter

Totalt var det ungefär 120 synpunkter som lämnades in till staden, främst från boende i Järfälla. Placeringen av husen i ett grönområde, oro för hur trafiken ska lösas och storleken på byggnaderna är några av de saker som flest haft invändningar mot.

– Det är svårt att svara på hur mycket att planen som kan komma att förändras. Vi behöver gå igenom alla synpunkter, sedan ska ärendet ska tas upp av stadsbyggnadsnämnden, säger Louise Heimler, enhetschef på planavdelningen på stadsbyggnadskontoret.

Krånglig gränsdragning

Att de planerade husen ligger på kommungränsen har gjort projektet lite mer bökigt än vanligt. Enligt Stockholms översiktsplan pekas området ut som ett urbant stråk, men i Järfällas som en del av ett villaområde.

– Det finns olika viljor i de två planerna, men det vi har att förhålla oss till är att det ligger inom Stockholms stad. Men gränsen syns ju inte i verkligheten, så det är viktigt att vi har ett gott samarbete med Järfälla kommun. Vi har haft mycket dialog, och det kommer vi ha framöver också, säger Louise Heimler.

Nu börjar staden med en sammanställning av alla synpunkter, sedan följer en granskningsperiod där ett omarbetat förslag presenteras.

– Förhoppningen är att vi ska ha ett granskningsförslag klart till årsskiftet, säger Louise Heimler.

Förslaget i korthet

Förslaget består av fem hus om fem våningar, med totalt 240 hyresrätter.

Byggområdet ligger längs med Växthusvägens östra sida, från Skälbyvägen i söder till rondellen vid Blomsterkungsvägen i norr.

Husen ska göra Växthusvägen till ett huvudstråk som kan utvecklas till en levande stadsmiljö.

Visa merVisa mindre