Förklarar. Gunnar Possebo är en av de åtta seniorer som möter invånarna på utställningen. Ingegerd Bills är delprojektledare på SVK. Foto: Bella Franzén

Nu har borrandet av tunnel för elkablar påbörjats

Arbetet med tunneln mellan Anneberg och Skanstull är nu igång. För att bemöta invånarnas frågor och funderingar har man nu ställt upp en liten utställning i Mörby Centrum.

  • Publicerad 12:04, 4 mar 2020

Ska inte orsaka skadlig grundvattensänkning.

Den 1 februari började borren Elektra sin resa från Annedal i Danderyd till Hammarby Sjöstad. En 13,4 kilometer lång tunnel för elkablar ska borras. I dagsläget har man borrat cirka 40 meter. När borren sedan kommer upp i normal hastighet kommer den att kunna borra 100 meter per vecka.

Arbetet har skapat en del oro bland de boende i området. Därför finns nu en mobil utställning uppställd i Mörby centrum. Gunnar Possebo och Per Engblom från Veteranpoolen står också här för att svara på frågor.

– Många som kommer hit tar upp olägenheterna med detta. Men vi betonar också det positiva med den här tunneln. Jag tycker att vi i de allra flesta fall har kunnat ge svaren som de efterlyst, säger Per Engblom.

Schakt ska byggas vid Mörby.

Borrningen kommer att skötas helt under jord. Men man kommer också att bygga sex ventilationsschakt för att få ut den spillvärme som elkablarna som ska ligga där kommer att ge ifrån sig. Det första schaktet kommer ligga vid Södra ingången Mörby Centrum.

– Sen kommer nästa vid Stocksundet. Men det är inga stora torn, de smygs in i terrängen, berättar Gunnar Possebo.

Gunnar berättar att det har varit olika personer som kommit till utställningen.

– En del är personer som är i branschen och är intresserade av projektet. Men också villaägare som undrar hur de kommer att påverkas.

Utställning. I den här vagnen kan invånarna i Mörby Centrum kan man se hur arbetet går till och ställa frågor. Foto: Bella Franzén

"Ska inte orsaka skadlig grundvattensänkning"

Tunneln har rört upp känslor sedan det blev klart att den skulle borras. Boende har varit oroliga över att för mycket vatten ska läcka in och att grundvatten nivån därmed ska sänkas. Man är också orolig för det ska påverka energibrunnar.

Grannar oroliga när tunnel grävs i Danderyd

– Vi ska inte orsaka skadlig grundvattensänkning. Vi har installerat hundratals grundvattenrör för att mäta grundvattennivåer. Vi mäter före, under och efter allt är klart. Skulle man närma sig skadliga nivåer kan vi fylla på genom att infiltrera vatten, säger Ingegerd Bills, som är delprojektledare för kommunikation vid Svenska kraftnät.

Ingegerd Bills berättar också att man har satt ut pejlrör för att hålla koll på energibrunnar som kan påverkas. Dessutom har Svenska kraftnät skyldighet att ersätta skador som blivit på grund av arbetet.

– Vi ersätter om det skulle bli energiförluster som kan härröras till tunnelborrningen.Det är Lantmäteriet som fattar beslut om eventuell ersättning om parterna inte skulle komma överens.

Det här är Anneberg-Skanstull-projektet

En krafttunnel ska byggas mellan Anneberg och Hammarby Sjöstad/Skanstull för att säkra elförsörjningen i Stockholm.

Tunneln ska bli 13,4 kilometer arbetet planeras vara klart 2027.

I Danderyd börjar bygget i Anneberg, borren går sedan ungefär parallelt med E18.

I Mörby kommer ett ventilationsschakt att byggas.

Borren som ska genomföra arbetet kallas Elektra och är 240 meter lång och 1 000 ton tung.

För arbetet ansvarar Svenska kraftnät som är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk.

På Svenska kraftnäts hemsida: www.svk.se/anneberg-skanstull kan man följa borrens framfart live.

Restprodukter. Så här små delar av berget blir det när man borrar. Det används sedan som fyllnadsmaterial Foto: Bella Franzén

Läckraste bönan från Brottby

Nyheter Här har den odlats i generationer Bönan Brottby har fått erkännande som bevarandesort. Det betyder att den anses vara av stort kulturhistoriskt värde med lokala smaker. Nu öppnas dörren för den kommersiella marknaden.fredag 27/3 17:12

Peter, 16, mördades – så vill de närstående hedra hans minne

Nyheter ”Jag kan beskriva honom med ett ord – snäll.” Mordet på 16-åriga Peter Plax skakade hela Sverige. Nu vill Peters familj och vänner hedra sonen, klasskompisen, pianisten och basketkillen så att människor kan minnas allt det han var i stället för...fredag 27/3 16:34