Visionsbild. Så här kan det se ut vid Enköpingsvägen 2024 om det går enligt kommunen och Arvid Nordquist planer. Foto: Eppens arkitektur

Nu har grannar tyckt till om kafferosteriet

Nu har samrådet inför bygget av nya kafferosteriet i Jakobsberg avslutats. Flest synpunkter handlar om oro för buller, lukt och mindre naturkänsla.

  • Publicerad 16:42, 11 sep 2020

För ett par år sedan blev det känt att Arvid Nordquist planerar en flytt av sitt kafferosteri från Solna, där de haft ett huvudkontor sedan 60-talet, till Järfälla.

LÄS ÄVEN: Stort kafferosteri kan öppna i Jakobsberg

Nu har samrådet för projektet avslutats och oro för buller, lukt och mindre naturkänsla har varit några av huvudfrågorna från allmänheten. Den tilltänkte platsen är grönområdet intill rondellen vid motorvägen och Enköpingsvägen.

Ett 20-tal från grannskapet har skickat in synpunkter, som tas med i granskningsprocessen. Tidigast nästa år kan ett beslut fattas vid kommunfullmäktige, först då blir det möjligt att överklaga planen.

– Vi kommer hålla en god dialog med de boende, säger Jonathan Björniden (L), ordförande i planutskottet och tillägger:

– Jag ser det som positivt att man kan avskärma från motorvägen. Sedan vill vi också att Jakobsberg ska bli en regional kärna, med fler arbetstillfällen, och detta är en del av det.

Annan karaktär. En etablering av kafferosteriet skulle ge området en mer urban karaktär, tror planarkitekt Kristupas Liorancas. Visionsbild. Foto: Eppens arkitektur

Kan stå klart 2024

Totalt 200 personer väntas jobba i den nya byggnaden. Enligt en tidsplan kan rosteriet stå klart 2024.

Peter Dannqvist, logistik- och produktionsansvarig, är projektledare för flytten. Han menar att boende inte behöver oroa sig för varken lukt eller utsläpp.

– Vi har inte några klagomål idag i Solna. Och till det nya rosteriet kommer vi kunna mer eller mindre eliminera kaffedoften med avancerad luftrening. Det som kommer synas i form av utsläpp från byggnaden är processen när vi kyler ned med vatten. Så det som kommer komma ut är vattenånga, säger han.

Jonathan Björnidén (L) ser positivt på planen med rosteriet.

– Det finns inga direkta miljövärden att värna om i det området och en lämplig plats för att hantera transporter, säger han och tillägger:

– Nu får vi titta på de boendes synpunkter. Det är som sagt viktigt med en dialog, och mycket ska avvägas under granskningsdelen.

Kafferosteri

Kommunen har menat att rosteriet kan öka den upplevda tryggheten i området, stärka handeln i Jakobsberg och bidra till att omforma Viksjöleden och Enköpingsvägen till stadsgator.

Granskningsprocessen väntas pågå under 2020.