Tomt. Sjöviksskolans elever har flyttat och barackerna har tagits ner. Frågan är vad som ska hända här nu. Foto: Per Brandt

Nu har skolpaviljonger tagits ner i Årstadal

Sjöviksskolans gamla paviljonger i Årstadal har plockats bort. Nu smids planer på hur tomten kan användas framöver.

  • Publicerad 15:23, 11 mar 2020

Nu har Sjöviksskolans paviljonger, som stått på en tomt vid parken Blomsterdalen sen 2014, tagits ner. Vad som ska hända på platsen vid Ingenjörsvägen nu är oklart.

Det är exploateringskontoret som äger marken och på lång sikt ingår den i området runt Södertäljevägen som ska förtätas med nya bostäder och arbetsplatser. Det arbetet ligger dock långt fram i tiden.

Just nu diskuterar därför stadsdelsförvaltningen och exploateringskontoret om går att göra något tillfälligt på platsen i väntan på den stora planen. Vad det kan bli är för tidigt att säga, enligt stadsdelen.

– Vi behöver titta närmare på vilka alternativ som finns. Stadsdelen önskar mest att platsen ska nyttjas på något bra sätt. Det är synd om det förblir en grusyta i flera år, säger Sebastian Rigi utredare på Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.