På tre timmar var träden borta från Vasa reals skolgård. Foto: Läsarbild

Nu har Vasa Reals omstridda träd fällts

I dag, torsdag, fälldes de omtvistade träden på Vasa reals skolgård för att göra plats för utbyggnaden av skolan.

  • Publicerad 16:40, 27 feb 2020

I augusti förra året stod det till slut klart att de fyra träden på Vasa reals skolgård ska fällas för att göra plats för den utbyggnad av skolan som ska rymma 430 fler elever.

Innan dess hade planerna överklagats av Naturskyddsföreningen till mark- och miljödomstolen som i augusti 2017 slog fast att träden utgjorde en så kallad biotopskyddad allé vilket gjorde att utbyggnaden stoppades.

Utbyggnaden av Vasa Real kan stoppas helt

Men Skolfastigheter i Stockholm AB, Sisab, fick dispens hos länsstyrelsen att fälla träden. Det beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som våren 2019 avslog överklagan. I domen skrev domstolen bland annat att trädens naturvärden är relativt begränsade och att det saknas rimliga alternativ till de planerade åtgärderna för att man ska kunna tillgodose behovet av skolplatser.

Vasa real får byggas ut

Naturskyddsföreningen nekades sedan prövningstillstånd till mark- och miljööverdomstolen och i dag, medan snön föll ner på Vasastans gator, fälldes träden. Cirka tre timmar tog det.

En som är besviken är Vasastadsbon Louise Gerdemo Holmgren, som har skrivit boken Vårt Hem vid Vasaparken – En spegling av Stockholms historia.

– Det är ju en biotopskyddad allé enligt miljöbalken, där har Naturskyddsföreningen fått rätt. Det var en ovärderlig allé som nu är försvunnen, det är sorgligt. Jag förstår att det måste fram skolplatser och tycker att det är roligt att barnfamiljer stannar kvar i Vasastan men det borde gå att få till någon annan lösning. Det blir ingen rolig miljö för skolbarnen heller, säger hon.

Byggstart i juli

Ett sista formellt beslut om utbyggnaden väntas tas av politikerna i kommunfullmäktige i juni.

– Sen är byggstart planerat till juli och då skulle allt kunna vara klart i januari 2023, säger Thomas Pella Bergsell på Sisab.