Nu höjer de nyanlända sina röster

De boende i modulbostäderna hade lovat att vandra från Bredkilsbacken ner till kommunfullmäktiges sammanträde i centrum – och det gjorde man. En kvart innan ordföranden öppnade sammanträdet var det fullpackat vid trappan upp till fullmäktigesalen.

  • Publicerad 14:19, 6 mar 2018

Politikerna togs lite på sängen av anstormningen till det som vanligtvis brukar vara en ganska stillsam politisk samtalsklubb. En fråga från de boende i modulerna återkom hela tiden:

– Hur kan ni säga att ni tar socialt ansvar när ni kastar ut oss på gatan efter två år?

Kommunalrådet Lars Rådén (M), med ansvar för integration och arbetsmarknad, gjorde sitt bästa för att svara på alla frågor. Socialdemokraternas Rita Ghebreselassie hjälpte till att tolka.

– Sammanträdet börjar snart. Vi får träffas i lugn och ro vid ett annat tillfälle och diskutera det här, sa Lars Rådén.

Något försenat kom fullmäktigesammanträdet igång. Det var så fullsatt på åhörarläktaren att vakterna fick kontrollera att den maximalt tillåtna gränsen på 134 personer inte överskreds.

Manifestationen utanför fullmäktige var förmodligen bara en blygsam fingervisning om de problem som Solna kommer att ställas inför de närmaste åren. Enligt den så kallade bosättningslagen hänvisades 268 nyanlända till Solna 2016, årets därpå landade antalet på 307 och i år har de statliga myndigheterna bestämt att Solna ska ta emot 215 nyanlända med permanent uppehållstillstånd.

Det stora flertalet har placerats i så kallade modulbostäder på Bredkilsbacken i Huvudsta och Förvaltarvägen vid Solna station. De sociala kontrakten löper på två år. Redan i april löper hyrestiden ut för ett fåtal nyanlända, men till hösten växer gruppen. Och ingen vet vart de ska ta vägen.

– Jag förstår oron. Vi har varit emot systemet från början, det finns inga lediga lägenheter. Men vi jobbar hårt för att hitta lösningar. Nu ska vi försöka hitta ett bra upplägg för en fortsatt dialog, säger Lars Rådén.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har krävt att de tvååriga hyreskontrakten ska kunna förlängas för den som inte har lyckats ordna en egen bostad.

– Då finns det risk att boendet i modulerna permanentas. Vi har ett fortsatt krav på oss att ta emot nyanlända. Förlängs kontrakten måste vi i så fall bygga fler moduler, säger Lars Rådén.

Se video på Vi i Solnas Facebooksida!

Läs även: Hemlöshet hotar efter flykten

Stockholm Direkt