Vision. Så här kan en del av bostäderna se ut. Foto: Larsson arkitekter

Nu kan 1000 bostäder klubbas i Bromstensstaden

Bromstensstadens andra etapp har gång på gång försenats. Men nu är det dags – i veckan väntas detaljplanen klubbas i stadsbyggnadsnämnden.

  • Publicerad 16:35, 9 okt 2018

Ut med gamla industrier, in med moderna lägenheter, butiker, en park, förskolor och skola. Planen på att göra om Bromstens industriområde godkändes redan 2006 men än har inte spaden satts i marken.

Det beror till stor del på att marken egentligen är ganska värdelös att bygga på. Det är mycket lermark som måste förstärkas och man behöver ta höjd för Spångaåns översvämningsrisk.

– Att staden ändå vill investera och göra platsen byggbar är dels en trygghetsfråga – industriområdet är inte aktivt längre, dels är det ett bra läge nära kollektivtrafik, säger Sebastian Wahlström Klampfl, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Första etappen, med drygt 600 bostäder, en park och en förskola, är antagen men arbetet har inte påbörjats ännu. Detta på grund av att en upphandling överklagats, enligt uppgift på stadens hemsida för projeketet.

Nu ska detaljplanen för andra etappen med runt 1000 lägenheter längs Skogsängsvägen och en förskola med åtta avdelningar upp för beslut i stadsbyggnadsnämnden. Igen.

Det blir ingen skola

Sist ärendet var uppe var i januari. Då beslutades att Bromstens IP, där man ville bygga en F-9-skola för 900 elever, helt skulle tas bort ur planen för etapp två. Skälet var att skolförslaget fått massiv kritik från boende, lokala politiker och fotbollsklubben Bromstens IK.

Därmed blir det ingen ny skola i den andra etappen, trots att stadens egen prognos visar att det behövs, annars är risken akut platsbrist år 2023.

– Vi har tittat på alternativa platser, till exempel Solhems bollplan, Bromstensgluggen ut mot E18 eller annan mark inom Bromstensstaden. Det sista skulle dock kräva markköp. Bromstens IP är också fortfarande ett alternativ, säger Sebastian Wahlström Klampfl.

I tjänsteutlåtandet heter det att skolfrågan behöver utredas vidare och att man måste starta en ny process för att hitta en plats för skolan.

Mycket förarbeten

Om detaljplanen godkänns när stadsbyggnadsnämnden sammanträder på torsdag ska den vidare till kommunfullmäktige för att antas. Sedan kan äntligen bygget börja.

– Det kommer att krävas mycket förarbeten, marken ska förstärkas. Om ungefär två år kommer den första byggaktören att kunna påbörja byggandet, säger Sebastian Wahlström Klampfl.

Tidigast 2023 kan de första boende flytta in i etapp två av Bromstensstaden.

Så blir det

Etapp två i Bromstensstaden planeras på båda sidor om Skogsängsvägen som idag går genom Bromstens industriområde.

Det innebär 1000 nya lägenheter och en förskola med åtta avdelningar.

Husen byggs med privata gårdar och verksamhetslokaler i botten ut mot Skogsängsvägen, som blir en gata med stadskaraktär. Höjden blir sex våningar mot gatan och mellan fyra och fem mot Spångaån respektive järnvägen. Vid två kvartershörn blir det åtta respektive tio våningar.

Misstänkt våldtäktsförsök i Vällingby

Nyheter Minderårig utsatt för våldtäktsförsök enligt polisen - ska ha skett utomhus En minderårig person ska på måndagseftermiddagen blivit utsatt för ett våldtäktsförsök. Enligt polisens initiala uppgifter ska det ha skett utomhus.måndag 20/5 16:04

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt