SPÖKHUS. 4-h gårdens inomhusverksamhet ska dela plats med Hogslaby i nya lokaler, enligt ett förslag från kultur och fritidsförvaltningen. Foto: Claudio Britos

Nu kan 4h och Hogslaby få nybyggda lokaler

Hågelbys 4h-gård och Hogslaby kan få en ny gemensam lokal för sin verksamhet. Det föreslår nämligen kultur- och fritidsförvaltningen efter att den första renoveringsplanen visade sig bli alltför dyr. Men resten av renoveringen dröjer.

  • Publicerad 17:00, 12 sep 2019

Att någonting måste göras för järnåldersbyn Hogslaby och 4h-gården är både politiken och tjänstemännen, och inte minst de som jobbar där, eniga om. Vad det ska vara, och hur mycket det får kosta, är inte lika säkert.

Ett konsultbolag tog fram ett förslag på en renovering som skulle kosta 84,5 miljoner kronor. För mycket, tyckte kommunen.

– Ja, det första förslaget blev för dyrt och vi fick då i uppdrag att titta på en billigare lösning, säger Åsa Anderljung, samordnare på kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun.

Den nya planen är att bygga ett hus för båda verksamheterna, där de ska kunna ha sin inomhusverksamhet. Det är nämligen där det mest akuta behovet finns och löser man inte detta kommer verksamheterna behöva stänga, skriver kultur- och fritidsförvaltningen i sitt underlag till kultur- och fritidsnämnden.

SLITET. Hogslabys utomhusmiljö behöver också renoveras. När det ska göras är dock inte klart. Foto: Claudio Britos

Det nya huset kan komma att bli ett så kallat kataloghus på runt 380 kvadratmeter, med gemensamt kök, personalrum och omklädningsrum för båda verksamheterna.

Men för att kunna bygga måste planen både få bygglov och strandskyddsdispens.

– Innan vi har dessa förutsättningar klara kan vi inte ta fram någon ny ekonomisk kalkyl. Nu ska förvaltningen ta fram underlag för ett bygglov, säger Åsa Anderljung.

100-miljonersrenovering

4h-gårdens stallbyggnader behöver också rustas upp, men den renoveringen kommer ingå i den stora renoveringen av hela Hågelbyparken, budgeterad till 105 miljoner kronor.

Men dit är det ännu långt. Planen var att första etappen, där muren mot huvudparkeringen, pelarna vid huvudbyggnaden och trappan vid trädgårdsvillan ingår, skulle ha dragit igång redan i slutet av augusti. Och nu finns arbetsbodar på plats, men något arbete har inte börjat.

Inget bygglov

– Vi har inte fått bygglovet ännu. Vi har lämnat in en ansökan men väntar på besked från byggnadsnämnden. Det finns en entreprenör klar som väntar på klartecken, säger Jakob Grigoriadis.

Samtidigt pågår projekteringen för etapp två, där bland annat 4h-gårdens stall ingår, men när den kommer vara klar för upphandling, bygglovsansökan och byggstart vet Jakob Grigoriadis inte än.

– Det är ungefär 35 byggnader som ska gås igenom i detalj och vi har en byggnadsantikvarie inblandad som är med och tycker till om vad vi får och inte får. När vi ser omfattningen så vet vi, men vi hoppas kunna handla upp det nästa år, säger han.

Hågelbys renovering kan börja i sommar

Foto: Claudio Britos

Detta ska göras i Hågelbyparken

Etapp 1 omfattar stabilisering, dränering och ytskiktsrenovering av murar, renovering av huvudbyggnadens entré och ombyggnad av trädgårdsmästarvillans trappa.

Etapp 2 omfattar underhåll och upprustning av herrgården, lillgården, orangeriet, vattentornet, trädgårdsmästarvillan, uthus, rotfruktskällaren, bigården, bryggan, logen, ladugården/stallet, magasinet, ankhus/lusthus, 4H-gården, kraftstationen, utedass, cistern, brunnspaviljongen, bron, samt murarna vid Brunnsparken, vandrahemmet och trädgårdmästarbostaden.

Visa merVisa mindre