Kostar. Nu kan det kosta pengar att utebli från läkarbesöket utan giltigt skäl. Foto: Mostphotos

Nu kan det kosta att skippa läkarbesöket

Region Stockholm vill införa en obligatorisk avgift på 400 kronor för den som uteblir från ett läkarbesök utan giltigt skäl. Nu ska frågan prövas i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

  • Publicerad 16:44, 20 jan 2020

I dagsläget är det inte obligatoriskt för vårdgivare i Region Stockholm att ta ut en avgift fört uteblivna besök utan giltigt skäl.

Till exempel tar sjukhusen inte ut någon avgift för patienter som inte kommer till operation i sluten vård.

Nu vill hälso- och sjukvårdsförvaltningen ändra på det.

Enligt ett nytt förslag ska patienter som inte dyker upp till ett besök utan giltigt skäl i både öppenvård och planerade operationer tvingas betala en straffavgift på 400 kronor.

– Avsikten är ju inte att få in pengar, avsikten är att ge patienten vård. Därför är det också viktigt att fortsätta arbeta med sms-påminnelser till besök, motiverande samtal inför operationer och att bygga förtroende hos patienterna inför besök de kan vara oroliga för, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Kostar halv miljard per år

Kostnader för inställda besök i öppenvården kostar enligt tidigare beräkningar cirka 500 miljoner kronor per år. Samtidigt konstateras att de uteblivna besöken har ökat med 2,36 procent, från cirka 476 000 år 2015 till 514 000 besök 2018.

Avgiften föreslås gälla även barn och unga under 18 år och personer äldre än 84 år, vars besök i dag är gratis.

Reglerna kommer också att kompletteras för att de som har medicinska skäl inte ska drabbas, enligt Björn Eriksson.

– Det kan till exempel gälla personer med demens eller post-traumatiskt stressyndrom, säger han.

Det finns enligt Region Stockholm inga beräkningar på hur mycket pengar som avgifterna skulle kunna dra in.

Frågan ska nu upp i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 januari och tas upp för beslut i regionfullmäktige senare i mars.

Så är den nya avgiften tänkt att bli

Besök hos husläkare, vårdcentral, specialistläkare med flera

400 kronor (räknas inte in i högkostnadsskyddet)

Avgift tas ut om patienten uteblir utan att avboka senast 24 timmar före besöket.

Planerade operationer i sluten vård

400 kronor (räknas inte in i högkostnadsskyddet)

Avgiften tas ut om patienten uteblir utan att avboka senast 72 timmar före besöket.

För planerade operationer i öppen vård gäller tidsfrist 24 timmar.

Källa: Region Stockholm

Då tas ingen avgift ut vid ogiltig utevaro

På barnavårdscentraler, BVC.

På abort- och preventivmedelsrådgivning.

För patienter som går under smittskyddslagen.

I hemmet då patienten inte är hemma då besöket genomförs.

Som ställs in på grund av inställd eller försenad färdtjänstresa om den redan bokats hos regionen beställningscentral.

När patienten inte givits möjlighet att avboka besök inom tidsgränsen, till exempel på grund av att mottagningen hållits stängd. Besök som bokats in mindre än 24 timmar innan besöket äger rum.

Källa: Region Stockholm