KLUBBAS? Tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret vill ge det omstridda gårdshuset grönt ljus. Foto: Sweco

Nu kan det omstridda gårdshuset klubbas

Det har sågats, bytt form och kapats till hälften. Men nu vill stadsbyggnadskontoret ge det omstridda gårdshuset vid Dalagatan/Västmannagatan grönt ljus.

  • Publicerad 17:30, 7 jun 2018

Det är på gården kring fastigheterna Nebulosan 32 och 33 som Probitas, om ägs av Immanuelskyrkans församling, vill bygga nya hyresrätter. Men förslaget har under detaljplaneprocessen kritiserats av såväl Skönhetsrådet och Stadsmuseet som boende i området samt föräldrar till barn på förskolan i kvarteret som protesterat och lämnat in namninsamlingar.

Klart: Planerade hyresrätter på innergård stoppas: "Byggnaden är för stor"

Även politikerna har tvekat. Bland annat efter samrådet tyckte den styrande majoriteten att ”avtrycket var för stort” och huset halverades inför granskningen. Alliansen ville slopa planerna helt.

Ändrat utseende

Även formen på huset har förändrats under resans gång, från ovalt till fyrkantigt och den översta våningen är inte längre indragen.

Men efter granskningen, där 100 yttranden kom in, har inga ändringar gjorts.

I dagsläget är det tänkt att huset ska bli fem våningar högt och rymma 24 nya hyreslägenheter, istället för de ursprungliga 44. Lägenheterna ska vara mellan 36 och 58 kvadratmeter och det nya huset ska nås från Västmannagatan genom en ny entré i den befintliga byggnaden.

Och nu tycker tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret att det är dags att ge förslaget grönt ljus.

I ett tjänsteutlåtande ska upp på kommande stadsbyggnadsnämnd skriver stadsbyggnadskontoret bland annat att innergården idag har en ”parkkaraktär av hög kvalitet” men att den enligt fastighetsägaren ändå behöver rivas då bjälklaget i garaget under behöver renoveras. I samband med detta vill fastighetsägaren även bygga ett gårdshus.

Enligt stadsbyggnadskontoret är gårdens återstående 1 325 kvadratmeter en tillräckligt "stor rekreationsyta" som har "goda möjligheter att utformas på ett attraktivt sätt för boende och förskolebarn." Även avståndet till bostäderna, som närmast 15 meter, tycker stadsbyggnadskontoret är "godtagbart med hänsyn till det centrala läget i staden”. Därför tycker de politikerna ska klubba igenom förslaget.

Återstår att se hur politiken agerar den 13 juni.