Tycka till. Närboende som vill får svara på frågor om hur man upplever Vinsta-Johannelund idag, för att kunna planera det nya området på bästa sätt. Arkivbild. Foto: Andreas Enbuske

Nu kan du påverka framtidens Vinsta

Om allt går enligt stadens planer ska Vinsta och Johannelund få tusentals nya bostäder och arbetsplatser. Nu drar de igång en enkät för boende i krokarna, för att fånga hur man upplever platsen idag.

  • Publicerad 11:28, 4 maj 2020

Vi vill fånga den lokala kunskapen.

Avgränsning. Enkäten skickas ut till adresser i det rosamarkerade området. Enkäten är även öppen för andra att svara på. Foto: Stockholms stad

Vi har tidigare skrivit om den nya stadsdelen som kan växa fram i Vinsta med nya torg och gator, och där tusentals nya bostäder planeras byggas. Planen är att projektet ska bestå av upp till 5 000 nya bostäder och 4 000 arbetsplatser.

Nu har Stockholms stad upprättat en digital webbenkät för boende i närområdet. Enkäten kommer omvandla informationen till en interaktiv karta, till hjälp för de som ska planera det nya området. Frågor man kommer få svara på är till exempel vilken ens favoritplatser i området är.

– Det som är så bra med det här verktyget är att vi kommer kunna se vilka stråk som är viktiga och vilka målpunkter som är intressanta, hur livet i Vinsta ser ut idag. Vi kommer helt enkelt kunna förstärka det som fungerar bra och ta bort det som fungerar dåligt, säger Monika Rudenska, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Information om enkäten postas till ungefär 15 000 boende i närområdet. Det är framför allt delar av Vällingby, Nälsta, Solhem, Kälvesta, Hässelby gård och Grimsta som omfattas.

Inget färdigt

I nuläget finns ingen skiss för det framtida området.

– Vi vill först utreda vad som gäller så att vi kan placera olika funktioner som bostäder, arbetsplatser, skolor och förskolor så att de får bästa möjliga platser utifrån helheten, säger Monika Rudenska.

Verktyget har bara använts ett fåtal gånger tidigare. Bland annat vid planeringen av bostäder vid platsen för Hässelbyverket. Då svarade över 900 Hässelbybor på enkäten.

– Enkäten är jätteviktig för oss, vi vill fånga den lokala kunskapen om hur man rör sig över det här området, om man gör det överhuvudtaget, säger Monika Rudenska.

Enkäten

Utskick om enkäten går ut med post till cirka 15 000 hushåll och omkring 400 företag. Det går att svara från och med den 2 maj till den 14 juni.

Enkäten finns även på stadens hemsida: https://vaxer.stockholm/vinsta-johannelund även andra som inte fått utskicket är välkomna att svara.

Stockholm Direkt