Nybyggd. Bryggan inbjuder till sjönära promenader, även om det just nu är lite trixigt att hitta ut på den. Foto: Hege Hellström

Nu kan du ta en promenenad vid Samsöviken

Brygga, cykelväg och planteringar. Det är planerna för området vid kajen vid Samsöviken. Nu går det åter att gå längs vattnet, men alla arbeten är inte klara förrän i mitten av 2019.

  • Publicerad 14:59, 25 okt 2018

Samsövikens kaj har varit i dåligt skick. Nu har den förstärkts och höjts för att bättre skydda mot översvämningar. Den har också fått en sex meter bred, 430 meter lång brygga, och det är nu fritt fram att promenera längs vattnet.

Längs med kajen ska det bli planteringar och en gång- och cykelväg. Men innan gatan görs i ordning måste ledningarna för vatten och avlopp i gatan ska bytas ut. Det förlänger arbetet i gatan till mitten på 2019.

– Ledningarna är från 60-talet och närmar sig bäst-före-datum. De behöver åtgärdas och vi kommer därför att ta ett helhetsgrepp nu snarare än att gräva upp gatan om något år igen. För att förbättra framkomligheten längs vägen görs arbetet i etapper med så korta schaktöppningar som möjligt, säger Renée Rosén Berecz, projektledare på tekniska kontoret vid Danderyds kommun, enligt kommunens hemsida.

Arbetet med ledningarna påbörjas i oktober. Staket ska tas bort längs vägen och kommunen lägger ut vägplåtar för att förbättra framkomligheten för boende. I maj 2019 påbörjas arbete med gata, gång- och cykelväg och planteringar.

I planerna för kajen ingår sedan tidigare anläggning av en ny damm i Samsöparken, som ska säkra området mot problem vid skyfall och översvämningar.

Ombyggnad av kajen

Den gamla kajen var i dåligt skick och har ersatts av en spont. En strandbrygga av trä har byggts som promenadstråk.

Löpande information kring ombyggnationen finns på kommunens hemsida.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Förslaget: Byt namn på lokalpolisområde Täby

Nyheter "Ska attrahera samtliga kommuner" Både polisen och Vallentuna kommun ställer sig positiva till ett namnbyte av lokalpolisområde Täby. "Vår ambition är att namnet ska attrahera samtliga kommuner", säger polisen Per Åkermark.tisdag 22/1 16:35

Dörrar på Roslagsbanan avstängda

Nyheter Ställer till problem för barnvagnar och rullstolsburna SL har tekniska problem med Roslagsbanans mittendörrar, som inte fungerar. Något som ställer till det för de resenärer som behöver använda sig av ingången i markplan.tisdag 22/1 11:19